Nowa Europejska Inicjatywa Obywatelska Mama, Tata i Dzieci zgłoszona do KE

Celem inicjatywy jest przyjęcie jednolitej definicji rodziny jako trwałego związku mężczyzny i kobiety na gruncie prawa europejskiego. W założeniu ma to chronić kraje unijne przed wymuszaniem na nich przez UE akceptacji, np. związków osób tej samej płci.

Komitet obywatelski Mama, Tata i Dzieci składa się z dziewięciu członków, pochodzących z różnych krajów UE. Polskę reprezentuje Aleksander Stępkowski z Instytutu Kultury Prawnej Ordo Iuris.  Zwraca on uwagę na to, że coraz częściej w UE pojawiają się inicjatywy, które podważają naturalną strukturę małżeństwa i rodziny, dlatego potrzebny jest sprzeciw.

– Powstała ona aby nie dopuścić do sytuacji, w której narzuca się państwom takim jak Polska, Słowacja, Chorwacja konieczność zaakceptowania faktu, że dwie osoby tej samej płci przyjeżdżające z zagranicy żądają bycia traktowanymi jak małżeństwo. Grupa obywateli UE postanowiła wykorzystać procedurę europejskiej inicjatywy obywatelskiej w tym celu, żeby stworzyć gwarancję na gruncie prawa europejskiego, tak, aby podkreślało to, co łączy wszystkie kraje europejskie i nie pozwalało temu, co dzieli dezintegrować Unii Europejskiej – poinformował Aleksander Stępkowski z Instytutu Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Inicjatywa została już zgłoszona do KE. Po jej zarejestrowaniu będzie można zbierać pod nią deklaracje poparcia. Wymagane jest pozyskanie minimum miliona podpisów w ciągu roku na terenie UE.

RIRM

drukuj