fot. flickr.com

Nieoficjalnie: deficyt budżetu państwa za sierpień to 14 mld 900 mln zł

Deficyt budżetu państwa po sierpniu wyniósł 14 mld 900 mln zł. Stanowi to 27,3 proc. dopuszczonego w tym roku w ustawie budżetowej deficytu w wysokości blisko 55 mld zł. Na razie to nieoficjalne informacje PAP ze źródeł w resorcie finansów.

Dochody budżetu państwa po sierpniu wyniosły natomiast  214,5 mld zł i okazały się o ok. 9 mld wyższe niż zakładano, a wydatki to 229,5 mld zł.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 7,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Jeśli resort oficjalnie potwierdzi te wszystkie dane, to będą to bardzo dobre informacje – ocenił dr Marian Szołucha, ekonomista z Forum dla Wolności i Rozwoju. Dodał, że widać już pierwsze efekty działań rządu Prawa i Sprawiedliwości.

– Wystarczyło zaledwie dziesięć miesięcy od ukonstytuowania się nowej władzy na to, żeby podnieść efektywność funkcjonowania administracji podatkowej w naszym kraju. Wystarczyło wymienić część kadr, poprawić atmosferę pracy, zmienić na przykład metodologię typowania podmiotów do kontroli podatkowych. Wystarczyło zapowiedzieć powstanie Krajowej Administracji Skarbowej, Centralnego Rejestru Faktur i jeszcze kilku innych elementów – choćby całego pakietu ustaw paliwowych po to, by efektywność poboru podatków i w ten sposób redukcji deficytu w budżecie, żeby to zostało osiągnięte – wskazał dr Marian Szołucha.

Według wstępnego projektu budżetu na 2017 r. resort finansów przewiduje, że

deficyt budżetu państwa w bieżącym roku zamknie się kwotą 42 mld zł, a nie 54,7 mld zł przewidzianych w ustawie budżetowej.

Będzie to m.in. wynikiem wyższych dochodów budżetu w tym roku. Mają one wynieść blisko 317 mld zł, co oznacza wzrost o 4 mld zł w stosunku do kwoty z ustawy budżetowej na ten rok.

RIRM

drukuj