fot. Mateusz Marek / Nasz Dziennik

Kryterium zrównoważonego rozwoju jest integralny rozwój człowieka

Słowo JEm. Księdza Kardynała Zenona Grocholewskiego do Uczestników konferencji naukowej na temat: Szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju Polski i jednoczącej się Europy, w świetle encykliki Ojca Świętego Franciszka Laudato si’(część II)


 

Warszawa, Sejm, 20 października 2015 roku

 

Sz.P. prof. dr hab. Jan Szyszko
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju Europy

JM o. dr Zdzisław Klafka CSsR
Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej

W dniu 16 lipca tego roku odbyła się w Sejmie RP konferencja poświęcona środowisku naturalnemu w perspektywie encykliki Papieża Franciszka Laudato si’. Wyrażałem wówczas uznanie z racji podjęcia tej inicjatywy, która wpisuje się w ważny dialog myśli i nauczania Kościoła z aktualną rzeczywistością społeczną, kulturową, gospodarczą i polityczną. Ten fakt nie może dziwić, jeżeli jesteśmy świadomi, że Kościół tu i teraz jest Kościołem w świecie współczesnym. Trzy miesiące później odbywa się druga część tej konferencji, jeszcze bogatsza w swej treści. Wyrażam wielką wdzięczność Organizatorom za podjęcie wysiłku na rzecz budowania pomostu między bieżącymi działaniami w sferach gospodarki i polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju, a myślą teologiczną i społeczną Kościoła.

W centrum tych zagadnień, pomiędzy refleksjami filozoficznymi i teologicznymi a tymi, które są podejmowane przez przedstawicieli nauk szczegółowych oraz organizacji społecznych, jest człowiek. Kiedy bowiem mówimy o zrównoważonym rozwoju, musimy pamiętać, że jego kryterium jest integralny rozwój człowieka – we wszystkich jego wymiarach, a zarazem rozwój wszystkich ludzi, bez jakiejkolwiek marginalizacji czy wykluczenia.

Jestem ogromnie zobowiązany Organizatorom konferencji – Panu Profesorowi Janowi Szyszko, który niestrudzenie podejmuje działania będące przejawem realnej troski o dobro wspólne naszej Ojczyzny, oraz Ojcu Doktorowi Zdzisławowi Klafce, Rektorowi WSKSiM, który z pomocą swojego środowiska akademickiego zadbał o naukowy kształt tego wydarzenia. Wyrazy nie mniejszej wdzięczności kieruję do wszystkich, dzięki którym słowa wypowiedziane podczas tej konferencji mogą zostać usłyszane w przestrzeni publicznej naszej Ojczyzny.

Cieszę się ogromnie, że ten dwugłos – przedstawicieli myśli Kościoła i przedstawicieli nauk szczegółowych, środowisk społecznych i politycznych – odbywa się w polskim Parlamencie. Ten fakt napawa optymizmem i każe spojrzeć z nadzieją w przyszłość. Tylko połączony wysiłek myśli i działań ludzi różnych środowisk realnie zatroskanych o dobro wspólne naszej Ojczyzny może gwarantować bezpieczeństwo i rozwój w naszym wspólnym domu, którym jest Polska.

Podobnie jak kilka miesięcy temu, tak i dziś życzę wszystkim Prelegentom, Gościom oraz Uczestnikom konferencji twórczych postulatów i owocnych obrad w perspektywie troski o nasz wspólny dom, o naszą ojczystą ziemię, o świat.

Zenon Kardynał Grocholewski, b. Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego

Watykan, 19 października 2015 roku

 

RIRM

drukuj