Wpisy

„Polska i Polonia w Solidarności z Ukrainą” – toruńska AKSiM zorganizowała 24. Forum Polonijne

„Polska i Polonia w Solidarności z Ukrainą” – pod tym hasłem odbywa się 24. Forum Polonijne. Wydarzenie zorganizowała Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu we współpracy z pełnomocnikiem rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, ministrem Janem Dziedziczakiem. Uczestnicy spotkania łączą się ze sobą poprzez internet.

Ks. prof. W. Cisło: Siostry zakonne i księża zawsze są na froncie pomocy humanitarnej

„Wszędzie tam, gdzie potrzeba pomocy, zanim dotrą konwoje humanitarne i dziennikarze, są już siostry zakonne i księża. Zostają tam, gdy opadnie zgiełk wojny, gdy skończy się zainteresowanie mediów” – mówił ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej PKWP, w trakcie konferencji naukowej w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

[TYLKO U NAS] Wicemin. M. Warchoł: Art. 9. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka mówi o wolności religijnej. O ile sama konwencja dla ideologów lewicowo-liberalnych stanowi niemal dekalog, to jakoś o tym przepisie wszyscy dziwnie zapominają

Wolność religijna jest wysłowiona w art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. O ile sama konwencja dla ideologów lewicowo-liberalnych stanowi niemal dekalog, to jakoś o tym przepisie wszyscy dziwnie zapominają i usuwają go jako ten niepotrzebny. Sytuacja w naszym kraju jest gorzej niż zatrważająca, bo w tej chwili mamy 2345 postępowań karnych prowadzonych przez prokuraturę o naruszanie uczuć religijnych. Jeszcze kilka lat temu były to 163 postępowania, czyli w ciągu siedmiu lat zaliczyliśmy wzrost o 1400 proc. spraw. To są nie tylko sprawy związane z obrazą uczuć religijnych, ale także sprawy godzące w najważniejsze dobra człowieka, takie jak życie czy zdrowie. Spośród spraw prowadzonych obecnie przez prokuraturę są sprawy dotyczące usiłowania zabójstw, rozbojów, wymuszeń rozbójniczych na osobach duchownych, nawoływania do popełniania przestępstw, naruszenia nietykalności cielesnej – wskazał dr hab. Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, pełnomocnik rządu ds. Praw Człowieka, podczas konferencji „Problem dechrystianizacji. Prześladowania za wiarę w Unii Europejskiej i na świecie”.

[TYLKO U NAS] Prof. D. Engels: Chrześcijańska kultura jest treścią, której brakuje we współczesnym świecie

Brakująca treść to brakujące serce naszej chrześcijańskiej kultury. Jest to bezwarunkowe poszukiwanie przez jednostkę podejścia do Boga w najbardziej radykalnym i indywidualistycznym sensie, jaki można sobie wyobrazić. W sercu naszej kultury nie leży ani budowa lewicowo-zielonej sprawiedliwości społecznej czy klimatycznej, ani konserwatywna harmonia państwa narodowego, ale stworzenie ram, które umożliwiają spełnienie – mówił prof. David Engels, wykładowca Uniwersytetu Belgijskiego w Brukseli i Instytutu Zachodniego w Poznaniu, podczas konferencji „Problem dechrystianizacji. Prześladowania za wiarę w Unii Europejskiej i na świecie”.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz TChr: Na wydarzenia roku 2020 trzeba patrzeć jak na wydarzenia, które pod hasłem tzw. praw reprodukcyjnych były w istocie formą walki z wiarą chrześcijańską, z doktryną Kościoła katolickiego

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego spotkało się z drastyczną reakcją środowisk proaborcyjnych motywowanych politycznie. Nietrudno było dostrzec, że tzw. strajk kobiet stawia sobie za cel obalenie rządzących w Polsce, ale także zdeprecjonowanie autorytetu Kościoła katolickiego i zepchnięcie go z przestrzeni publicznej do sfery niszy prywatności. O wymiarze walki z Kościołem świadczyły same manifestacje, hasła wyrażane w ich trakcie, a w sposób szczególny akty bezpośrednich ataków na obiekty sakralne i osoby duchowne (…). Trzeba patrzeć na wydarzenia roku 2020 jako wydarzenia, które pod hasłem tzw.  praw reprodukcyjnych, a zwłaszcza tzw. prawa do aborcji, czyli roszczenia do zabijania życia nienarodzonych, były w istocie formą walki z wiarą chrześcijańską, z doktryną Kościoła katolickiego – mówił ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, wykładowca akademicki, bioetyk, podczas konferencji „Problem dechrystianizacji. Prześladowania za wiarę w Unii Europejskiej i na świecie”.

[TYLKO U NAS] B. Kempa: W UE nie widać woli do wykorzystywania narzędzi, za pomocą których można przeciwdziałać prześladowaniu chrześcijan. To zależy tylko od układu sił politycznych

Unia Europejska ma instrumenty, za pomocą których można byłoby przeciwdziałać prześladowaniu chrześcijan. Nie widać jednak woli korzystania z nich. To zależy tylko i wyłącznie od układu sił politycznych. Jeżeli ludzie wartości objęliby stery, zupełnie zmieniłaby się sytuacja chrześcijan na całym świecie. Wspólnota ma możliwości oddziaływania na kraje całego świata – powiedziała europoseł Beata Kempa z Solidarnej Polski  podczas konferencji „Problem dechrystianizacji. Prześladowanie za wiarę w Unii Europejskiej i na świecie” organizowanej w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

W murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja pt. „Problem dechrystianizacji. Prześladowania za wiarę w Unii Europejskiej i na świecie”

W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja pt. „Problem dechrystianizacji. Prześladowania za wiarę w Unii Europejskiej i na świecie”. W Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu odprawiona została uroczysta Msza św., która poprzedziła konferencję.

Konferencja „Problem dechrystianizacji. Prześladowania za wiarę w Unii Europejskiej i na świecie”

W najbliższą sobotę – 19 listopada – w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej odbędzie się konferencja pt. „Problem globalnej dechrystianizacji. Prześladowania za wiarę w Europie i na świecie”. Jak zaznaczają organizatorzy, jest to próba zwrócenia uwagi na problem dechrystianizacji i prześladowania chrześcijan na przykładzie świata i Europy. Organizatorami konferencji są: grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, europoseł Beata Kempa, Centrum Ochrony Praw Chrześcijan oraz Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

dziennikarstwo mikrofon

Warsztaty dla dziennikarzy w AKSiM nt. wolności religijnej

W dniu 17 listopada 2022 r. w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbędą się warsztaty dla dziennikarzy i studentów dziennikarstwa. Ich celem jest przyjrzenie się relacjom pomiędzy dwoma kluczowymi prawami człowieka – wolnością religii i wolnością słowa. Warsztaty odbędą się w formie interdyscyplinarnych wykładów i dyskusji. Zajęcia prowadzone będą w języku polskim przez uznanych dziennikarzy-praktyków oraz wykładowców akademickich.