fot. twitter.com/KancelariaSejmu

Sejm: Odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu noweli ustawy o transporcie kolejowym

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu zmian w ustawie o transporcie kolejowym. Autorem dokumentu jest Ministerstwo Infrastruktury.

Resort chce powstrzymać proces degradacji infrastruktury kolejowej. Tereny, które są obecnie niewykorzystywane, zostaną przywrócone do ponownego użytku na cele transportowe – zakłada nowela. Projekt ma też wspierać program Kolej Plus i ograniczyć wykluczenia komunikacyjne.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel mówił w Sejmie, że projekt ustawy o transporcie kolejowym jest jednym z priorytetów rządu.

–  Projekt ten stanowi jeden z priorytetów rządu, jeden z priorytetów Ministerstwa Infrastruktury, ponieważ łączy się z działaniami związanymi z przeciwdziałaniem wykluczeniu komunikacyjnemu wielu polskich miast, miasteczek i wsi. W 1990 roku w Polsce funkcjonowało blisko 26 tys. kilometrów linii kolejowych. Dzisiaj jest ich znacznie mniej, bo w procesach likwidacyjnych lub braku eksploatacji zniknęło około 7 tys. kilometrów linii kolejowych, co – w takim dużym uproszczeniu można powiedzieć -spowodowało brak dostępu do usługi kolejowej dla jednej piątej powierzchni naszego państwa – zaznaczył Andrzej Bittel.

Wiceminister wskazał, że odbudowa zlikwidowanych linii kolejowych będzie długotrwałym procesem.

RIRM

drukuj