Sejm przyjął informację rządu ws. lasów

Sejm przyjął informację rządu nt. stanu lasów i realizacji „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości” w 2014 r. Przedstawiał ją w izbie wiceminister środowiska Andrzej Konieczny.

Wskazał, że charakterystyka zasobów leśnych w 2014 r. prezentowana jest w oparciu o wyniki wielkoobszarowej inwentaryzacji lasów. Dodał, że na koniec 2014 r. powierzchnia lasów w Polsce wynosiła 9,2 mln ha.

 Odpowiada to lesistości na 29, 4 % – zaznaczył wiceminister Andrzej Konieczny.

– Powierzchnia lasów polskich, łącznie z gruntami związanymi z gospodarką leśną wynosiła 9,4 mln hektarów. Na jednego mieszkańca Polski przypada średnio 0,24 hektara lasu. W 2014 r. powierzchnia lasów zwiększyła się  o 21 tys. hektarów co było efektem zalesień oraz zmian dokonanych w ewidencji gruntów wynikających z przeklasyfikowania na lasy powierzchni gruntów zalesionych w latach wcześniejszych. W strukturze własnościowej lasów w Polsce dominują lasy publiczne ok. 81 % w tym lasy pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe 77,1% – powiedział Andrzej Konieczny

Warto przypomnieć, że  głosami koalicji PO-PSL Sejm uchwalił nowelizację ustawy o lasach, która zakłada, że Lasy Państwowe w latach 2014-2015 miały wpłaci do budżetu państwa 1,6 mld zł.

RIRM

drukuj