KE zapozna się z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

Już wkrótce Komisja Europejska powinna się zapoznać z projektem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20. W tym tygodniu dokument zaakceptował rząd, a ministerstwo rolnictwa przekazało go do komisji.

Szef resortu rolnictwa Stanisław Kalemba liczy, że niebawem jako jedne z pierwszych państw zostaniemy zaproszeni do negocjacji szczegółów i do wyjaśnień.

Jak mówił minister, przede wszystkim zależy mu na tym, by w PROW były środki na inwestycje, ale uspokoił, że będzie też wsparcie dla działań związanych z szeroko rozumianym rozwojem wsi.

Utrzymane będą dotychczasowe działania, takie jak inwestycje w przetwórstwie, wsparcie dla młodych rolników, tworzenie miejsc pracy na wsi itp. Jan Krzysztof Ardanowski, były wiceminister rolnictwa podkreśla, że jest to program głęboko niedoszacowany. Przeznaczono na ten cel mniej środków niż w latach 2007 – 13.

– Mówiliśmy i mówimy: potrzeba więcej środków na inwestycje na obszarach wiejskich. Nie na pomoc socjalną (choć ona też jest istotna), ale przede wszystkim na inwestycje, na rozwój możliwości wytwórczych w rolnictwie, czy tworzenie pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Ten program obszarów wiejskich tego absolutnie nie spełnia. Widać wyraźnie, że polityka obecnego rządu, przede wszystkim PO – ale niestety popierana w całej rozciągłości przez PSL – jest polityką zwijania polskich obszarów wiejskich, szkodzenia im, a nie rozwijania – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski.

Poseł zauważą, że Wspólna Polityka Rolna, której fragmentem jest PROW będzie poddana ocenie w 2016 roku. Ma nadzieję, że wówczas uda się skorygować to niedoszacowanie potrzeb wsi.

Na realizację Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 przewidziano ok. 13,5 mld euro.

RIRM

drukuj