Wpisy

Program „Energia dla wsi” wspomoże małe i przyjazne środowisku inwestycje w odnawialne źródła energii

Rząd będzie dopłacał do inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) na obszarach wiejskich. Chodzi głównie o niewielkie elementy infrastruktury, mające służyć polskim rolnikom. W programie „Wieś – to też Polska” na antenie TV Trwam wypowiadali się na ten temat dr inż. Eugeniusz Babicz z Pracowni Ekspertyz Rolno-Prawnych i Ochrony Środowiska w Głogowie oraz Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konferencja pt. „Forum dla wsi. Zjednoczeni rolnicy gwarantem bezpieczeństwa Europy” w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

O wyzwaniach i problemach polskich rolników dyskutują dziś w Toruniu m.in. producenci rolni, przedstawiciele „Solidarności” i branżowi eksperci. W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej trwa konferencja „Forum dla wsi. Zjednoczeni rolnicy gwarantem bezpieczeństwa Europy”.

Polska wieś się wyludnia

Mieszkańcy wsi zmagają się z wieloma problemami. Wykluczenie komunikacyjne czy niskiej jakości infrastruktura doprowadza do wyludniania się terenów wiejskich. Przekłada się to także na brak następców w gospodarstwach rolnych. Eksperci podkreślają, że konieczne jest podjęcie odpowiednich działań, aby poprawić warunki życia na wsi i tym samym powstrzymać exodus młodych ludzi z terenów wiejskich.

Polska wieś dziękuje za plony

Polska wieś dziękuje za plony – i to mimo wielu trudności, które dotykają produkcję rolną. By ulżyć gospodarzom, planowana jest pomoc dla producentów nawozów i dopłaty do ich zakupu, na wzór tych, jakie wypłacono w tym roku.