Jubileuszowa pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do Królowej Polski

Dobiegła końca XXV Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Centralnym punktem spotkania była uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. abp. Stanisława Gądeckiego. „Miłosierdzie jest wyrazem wiary, a wiara jest podstawą miłosierdzia. (…) Miłosierdzia winny uczyć swoich widzów i słuchaczy także TV Trwam i Radio Maryja” – apelował w homilii przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się od wspólnej modlitwy Godzinkami ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Następnie artyści scen polskich wystawili koncert słowno-muzyczny zatytułowany „Chrzest Biało-Czerwonej” w reżyserii Barbary Dobrzyńskiej.


XXV Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę-video

XXV Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę-galerie


O. Marian Waligóra OSPPE, przeor Jasnej Góry – witając przybyłych pielgrzymów – przypomniał hasło tegorocznego spotkania: „Gdzie chrzest, tam nadzieja”. Wspominamy nasz własny chrzest i uczymy się, żyjąc łaską tego sakramentu, być miłosierni jak Ojciec – dodał. [WIĘCEJ]

Wszystkich obecnych tutaj pielgrzymów i tych, którzy łączą się z nami duchowo, pozdrawiam i wyrażam serdeczną wdzięczność za Waszą wierność duchowej stolicy Polski. Wszyscy bądźcie gorąco pozdrowieni – mówił o. Marian Waligóra OSPPE.

O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza Święta pod przewodnictwem ks. abp. Stanisława Gądeckiego. W homilii przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski mówił o owocach Chrztu Polski oraz wyzwaniach, przed jakimi stają wierzący, z uwagi na Rok Miłosierdzia. [WIĘCEJ]

Przez ponad tysiąc lat – tak w czasach dobrych, jak i w czasach złych – wiara chrześcijańska „zrodziła przeobfite duchowe owoce, a tylu Polaków znakomicie wyróżniło się wyznawaniem i obroną wiary, zachowaniem nadziei oraz praktykowaniem miłości” – wskazywał metropolita poznański.

Ks. abp Stanisław Gądecki przypomniał apel Ojca św. Franciszka o to, „by każda parafia, każdy klasztor i każde sanktuarium w Europie przyjęły jedną rodzinę uchodźców”. Podkreślił, że konieczne jest wierne naśladowanie Jezusa, który utożsamia się z „najmniejszymi”, utożsamia się z wszelką formą ludzkiej nędzy materialnej i duchowej.

Uchodźcy winni przyjąć na siebie obowiązki względem tych, którzy ich goszczą. Winni też uszanować dziedzictwo materialne i duchowe kraju przyjmującego oraz być posłuszni jego prawom i wnosić swój wkład w jego wydatki. Jest więc papież za polityką integracji, a nie za multikulturowością postulowaną przez środowiska lewicowe – zaznaczył przewodniczący KEP.

Metropolita poznański wezwał Kościół w Polsce do tego, by zakorzeniony w Chrystusie z pokorą i odwagą wyznawał wiarę w Niego, świadcząc o tym czynami miłosierdzia.

Temu zasadniczemu celowi winny być podporządkowane wszystkie nasze instytucje kościelne, struktury i organizmy duszpasterskie. Miłosierdzia przede wszystkim winny uczyć swoich widzów i słuchaczy także TV Trwam i Radio Maryja – zaznaczył ks. abp Stanisław Gądecki.

List do uczestników XXV Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę skierował prezydent Andrzej Duda. W sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej spotyka się dzisiaj wyjątkowa wspólnota modlitwy i czynu – czytamy w dokumencie napisanym przez prezydenta RP. [list prezydenta]

„Wspólnota ludzi wiary i gorących patriotów. Polaków aktywnie włączających się w dzieło, które 1050 lat temu zapoczątkował Mieszko I – w rozwijanie i umacnianie polskiej tożsamości narodowej, naszej duchowej i materialnej siły oraz ładu państwowego zakorzenionego w spuściźnie chrześcijańskiej Europy” – czytamy w liście, który w imieniu głowy państwa odczytała minister Małgorzata Sadurska, szefowa prezydenckiej kancelarii.

Szczególnie podziękowania Andrzej Duda skierował pod adresem o. Tadeusza Rydzyka CSsR. Jak wskazywał prezydent, dzieła powstałe z inicjatywy Dyrektora Radia Maryja stworzyły przestrzeń, w której wielu Polaków w kraju i na obczyźnie mogło się nawzajem odnaleźć, wspierać, jednoczyć, wymieniać opinie.

„Było to szczególnie ważne, gdy po upadku PRL rozpoczęła się budowa wolnej Polski. Pamiętamy ówczesny zamęt w sferze podstawowych pojęć i rozróżnień. Dużej odwagi i konsekwencji wymagało przeciwstawienie się niektórym dominującym wtedy opiniom. Trzeba było wielkiej nadziei i zapału, aby się organizować, aby otwarcie deklarować swoje przywiązanie do wiary i tradycji naszych ojców” – zauważył Andrzej Duda.

W uroczystościach udział bierze premier Beata Szydło. W słowie skierowanym do pielgrzymów dziękowała Rodzinie Radia Maryja za wierność wobec Ojczyzny. „Wtedy, kiedy jest najtrudniej, jesteście zawsze z naszą Ojczyzną” – mówiła szefowa rządu. [WIĘCEJ]

To już 25 raz, kiedy zebraliście się tutaj, żeby podziękować naszej Matce za łaski, za opiekę, za to wszystko, co każdy z nas mieszkający w naszej Ojczyźnie każdego dnia może dostrzegać i otrzymywać. To jest wielki dar, że jest Częstochowa, że jest Jasna Góra, że tutaj możemy zbierać się wtedy, kiedy są trudne chwile, kiedy trzeba walczyć, upominać się o prawdę, ale też wtedy, kiedy możemy przychodzić dziękować i cieszyć się z tego, że Polska jest wolnym, demokratycznym, suwerennym państwem – zaznaczyła premier Beata Szydło.

W trakcie modlitwy Anioł Pański o polskich pielgrzymach zgromadzonych w Częstochowie pamiętał Ojciec św. Franciszek. [WIĘCEJ]

Pozdrowieniem obejmuję także uczestników wielkiej Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Sanktuarium w Częstochowie, która odbywa się już po raz dwudziesty piąty. Słyszałem o nich od swoich rodaków, że to są ci, którzy nie siedzą cicho – podkreślał Papież.

Jak co roku Rodzina Radia Maryja odpowiedziała na pozdrowienie Ojca Świętego tradycyjnym telegramem odczytanym przez prof. Janusza Kaweckiego. [WIĘCEJ]

„Ukochany Ojcze Święty, we wdzięcznej pamięci zachowujemy niedawną konsekrację Świątyni pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu oraz decyzję Waszej Świątobliwości o skierowaniu na tę uroczystość swego legata. JE ks. kard. Zenon Grocholewski zgodnie z życzeniem wyrażonym przez Ojca Świętego w specjalnym liście okazał miłość Waszej Świątobliwości do naszej wspólnoty oraz zachęcał do coraz gorliwszej pracy dla Chrystusa i Jego Kościoła. Radość z tego wydarzenia przynieśliśmy do Pani Jasnogórskiej” – czytamy w telegramie.

„Z wielka radością pozdrawiam Was, zebranych na 25. dorocznej pielgrzymce do sanktuarium Maryi, Częstochowskiej Pani” – napisał w liście skierowanym do Rodziny Radia Maryja o. Michael Brehl CSsR, przełożony generalny Zgromadzenia Redemptorystów. [WIĘCEJ]

„Radując się z Bożego miłosierdzia, okazanego Wam przez chrzest, radując się darem wiary i wezwaniem do bycia członkami Rodziny Radia Maryja, przyjmijcie również wezwanie Jezusa, aby stawać się bliźnimi wobec wszystkich, zwłaszcza tych poranionych i ubogich, obcych i potrzebujących. Obyście patrzyli ze współczuciem i działali z miłosierdziem” – apelował o. Michael Brehl CSsR w liście odczytanym przez o. Jana Króla CSsR.

Na skierowane do pielgrzymów słowa Ojca Świętego – wypowiedziane podczas modlitwy Anioł Pański – odpowiedział również o. Janusz Sok CSsR, prowincjał Warszawskiej Prowincji Redemptorystów. [WIĘCEJ]

Zaznaczył, że choć Rodzina Radia Maryja nie czuje się ekskluzywnym skrzydłem w Kościele i nie domaga się jakichś szczególnych praw, nie jest także boczną kapliczką, jakąś grupą ludzi, którą można tylko tolerować.

Czujemy to mocno, że jesteśmy w głównej nawie Kościoła, przy ołtarzu, zawsze blisko krzyża i zawsze mu wierni, zasłuchani w Słowo Boże, zawsze blisko Ciebie Ojcze Święty, zawsze razem z naszymi biskupami i kapłanami – jesteśmy jedno – mówił o. Janusz Sok CSsR.

Według szacunków biura prasowego częstochowskiego sanktuarium, na Jasną Górę przybyło dziś ok. 100 tys. pielgrzymów. Nie zabrakło przedstawicieli najwyższych władz państwowych, m.in. premier Beaty Szydło, ministrów Antoniego Macierewicza, prof. Jana Szyszko, Zbigniewa Ziobry czy Beaty Kempy. Prezydenta Andrzeja Dudę reprezentowała szefowa jego kancelarii – minister Małgorzata Sadurska.

Transmisję z uroczystości przeprowadziły Radio Maryja i Telewizji Trwam.

 

 

RIRM

drukuj