Telegram Rodziny Radia Maryja do Ojca Świętego

Ukochany Ojcze Święty, we wdzięcznej pamięci zachowujemy niedawną konsekrację Świątyni pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu.


 


Wasza Świątobliwość, Ojcze Święty,

Rodzina Radia Maryja przybyła przed oblicze Pani Jasnogórskiej i przekazuje Waszej Świątobliwości wyrazy synowskiego oddania.

Jest to już 25. pielgrzymowanie naszej wspólnoty do Królowej Polski. Podczas Eucharystii sprawowanej przez pasterzy naszego Kościoła pod przewodnictwem JE ks. abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wyrażaliśmy wdzięczność Matce Najświętszej za Jej nieustanną opiekę nad radiem i wieloma dziełami, które powstały i rozwijają się w środowisku radiomaryjnym.

Ukochany Ojcze Święty, we wdzięcznej pamięci zachowujemy niedawną konsekrację Świątyni pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu oraz decyzję Waszej Świątobliwości o skierowaniu na tę uroczystość swego legata. JE ks. kard. Zenon Grocholewski zgodnie z życzeniem wyrażonym przez Ojca Świętego w specjalnym liście okazał miłość Waszej Świątobliwości do naszej wspólnoty oraz zachęcał do coraz gorliwszej pracy dla Chrystusa i Jego Kościoła. Radość z tego wydarzenia przynieśliśmy do Pani Jasnogórskiej.

Wkrótce odbędą się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Wasza Świątobliwość jest pierwszym gościem tego wydarzenia zarejestrowanym wśród pielgrzymów. W tę modlitwę młodych wpisze się nasze wspólne z Waszą Świątobliwością dziękczynienie za włączenie przez Chrzest Święty 1050 lat temu Polski i Polaków do wspólnoty Kościoła Powszechnego.

Zapewniamy Waszą Świątobliwość o stałej modlitwie  we wszystkich intencjach Piotra naszych czasów. Modlitwą obejmujemy również Twoje, Ojcze Święty, życzenie zapisane w liście na konsekrację  toruńskiej świątyni i prosimy Pana Boga o to, abyś pilnie według Woli Bożej wypełniał bardzo odpowiedzialny Urząd Piotrowy.

RIRM

drukuj