Oddanie czci Niepokalanej na Placu Hiszpańskim w Rzymie

 


Pobierz

Pobierz

Zgodnie z tradycją, 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Ojciec Święty Franciszek udaje się na Plac Hiszpański, gdzie złoży kwiaty pod kolumną z figurą Niepokalanej i odmówi modlitwę.

drukuj