List Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Redemptorystów

List Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Redemptorystów o. Michael’a Brehl’a CSsR skierowany do uczestników XXV Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja. 


 


Droga Rodzino Radia Maryja

Gdzie chrzest, tam nadzieja!

Z wielka radością pozdrawiam Was, zebranych na 25 dorocznej pielgrzymce do sanktuarium Maryi, Częstochowskiej Pani. To rzecz niezwykle znacząca, iż ta rocznica przypada w trwającym Roku Miłosierdzia, który otrzymaliśmy jako dar od ojca świętego papieża Franciszka. To specjalna łaska, że Wasza pielgrzymka odbywa się w niedzielę Miłosiernego Samarytanina.

Przez chrzest wasz naród, wasze rodziny i każdy z was indywidualnie zostaliście włączeni w Chrystusa, naszego Odkupiciela. Zostaliście wskrzeszeni ze śmierci do nowego życia w Jezusie i w Kościele. To właśnie jako członkowie mistycznego Ciała Chrystusa świętujecie dziś wspólnie jako Rodzina Radia Maryja. Niech Maryja, Matka Jezusa i Matka Kościoła towarzyszy wam i waszym rodzinom dzisiaj i zawsze!

W dzisiejszą niedzielę Miłosiernego Samarytanina Jezus staje wobec pobożnego uczonego w Prawie, który pyta: „Kto jest moim bliźnim?”

W odpowiedzi na to pytanie Jezus opowiada historię o człowieku, który został napadnięty przez zbójców na drodze z Jerozolimy do Jerycha, i pozostawiony tam, aby umrzeć. Zarówno kapłan jak i lewita, przechodząc, mijają go drugą stroną drogi. Widzą tego człowieka, lecz nie zatrzymują się. Samarytanin, cudzoziemiec z innego kraju, wyznający inną religię, widzi tego człowieka i jest poruszony współczuciem. Zatrzymuje się, patrzy na poranionego ze współczuciem i ratuje go.

W tym momencie Jezus zadaje uczonemu w Prawie ważne pytanie: „Kto okazał się być bliźnim tego poranionego człowieka, porzuconego na skraju drogi? Odpowiedz jest ważna: „To ten, który spojrzał na niego ze współczuciem i działał wiedziony miłosierdziem”. Do uczonego w Prawie i do każdego z nas Jezus mówi:  Idź i czyń podobnie!

Radując się z Bożego miłosierdzia, okazanego Wam przez chrzest, radując się darem wiary i wezwaniem do bycia członkami Rodziny Radia Maryja, przyjmijcie również wezwanie Jezusa, aby stawać się bliźnimi wobec wszystkich, zwłaszcza tych poranionych i ubogich, obcych i potrzebujących. Obyście patrzyli ze współczuciem i działali z miłosierdziem.

Taka jest nasza nadzieja, która wypływa z sakramentu chrztu i prowadzi do pełni życia.

Niech Bóg błogosławi Was i tych wszystkich, których kochacie. Niech Maryja nadal towarzyszy Wam i wspiera w Waszym pielgrzymowaniu jako uczniowie Jezusa!

Wasz brat w Chrystusie Odkupicielu

 o. Michael Brehl CSsR

drukuj