fot. redemptor.pl

Potrzeba nowej Ewangelizacji

W Krakowie w dniach 29.10-03.11 odbyło się spotkanie Wyższych Przełożonych Zgromadzenia Redemptorystów z Europy, tzw. spotkanie „w połowie sześciolecia”.

Zostało ono zorganizowane przez Zarząd Generalny, który jest na półmetku swojej kadencji. Celem zjazdu była konsultacja dotycząca różnych aspektów życia apostolskiego i realizowania zadań wyznaczonych przez ostatnią Kapitułę Generalną. Na spotkanie przybył Ojciec Generał Michael Brehl, przełożony generalny Zgromadzenia Redemptorystów, Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, który przebywa z wizytą w Polsce. Na spotkanie przybyli także członkowie Zarządu Generalnego, prowincjałowie, wiceprowincjałowie i przełożeni Regii z terenu Europy oraz przedstawiciele braci zakonnych.

Celem wizyty o. Michaela Brehl’a jest w dużej mierze troska o młodzież, która jest „oczkiem w głowie misji redemptorystowskiej”. Inne cele to troska o ludzi świeckich, którzy przyczyniając się do przekazywania Ewangelii tam, gdzie żyją i pracują.

Kolejna podstawowa intencja wizyty Ojca Generała dotyczy samego Zgromadzenia Ojców Redemptorystów. Wiąże się ona z troską o nowe powołania do służby kapłańskiej i zakonnej.

-W Europie ich liczba zmalała. Jest mniej kandydatów na kapłanów, braci zakonnych. Trzeba zobaczyć, co się da w tej sprawie zrobić współpracując z Bożą łaską, ucieszyć się tym co jest i zarazem spróbować odpowiedzieć na to wyzwanie, dlaczego jest nas mniej i co sprawić, żeby było nas więcej, jeśli Pan Bóg na to pozwoli- zaznaczył o. Brehl.

W związku z obchodzonym w Kościele Rokiem Wiary Ojciec Święty zaprasza wszystkich do nowej Ewangelizacji. Jak podkreśla o. Michael Brehl ta nowa Ewangelizacja polegać ma na doświadczeniu spotkania z Jezusem na nowo.

– Na bazie tego spotkania głosimy kogoś, kogo znamy, kogo spotkaliśmy, kto zmienił rzeczywiście nasze  życie. Na bazie takiego spotkania i takich doświadczeń realnego życia, dokonanego pośród mnogości ludzkich spraw, Ewangelizacja staje się nowa, ponieważ jest komunikowaniem, udzielaniem ludziom osobistej, nie tylko wiedzy, ale tego doświadczenia, że Pan jest żywy i działa także w moim życiu oraz mogę zaświadczyć tym wszystkim, co sam przeżyłem i przez to mam też nadzieję, że te światło, ta moc, energia zmartwychwstania dotrze także do tych, do których się kieruje– powiedział o. Michael Brehl.

Przełożony generalny Zgromadzenia Redemptorystów podkreśla wielkie znaczenie środków społecznego przekazu w nowej Ewangelizacji.

-To jest coś nieprawdopodobnie pięknego. Ten dar, który został ofiarowany naszym czasom. Mianowicie, że możemy być poprzez posługę radia, telewizji, fal wszelkiego typu w ten sposób jak to czynimy teraz połączeni w Chrystusie. Cieszę się, że istnieje coś takiego jak wielka rodzina uczniów Chrystusa, którzy są połączeni w ten sposób i mogą dzielić się darami łaski. To jest ogromna szansa dla nas wszystkich, aby Jezus na nowo ucieleśnił się w naszym życiu i przyniósł dokładnie te owoce zbawienia, które każda z osób wierzących w Niego przez swoje szczególne dary może dać światu- powiedział o. Michael Brehl.         

Podczas kolejnych dwóch dni uczestnicy zjazdu kontynuowali spotkanie w ramach Konferencji Redemptorystów Europy. Pod przewodnictwem koordynatora o. Jacka Zdrzałka wyżsi przełożeni dyskutowali nad współczesnymi wyzwaniami duszpasterskimi i misyjnymi w zmieniających się warunkach kulturowych i socjologicznych na naszym kontynencie.

RIRM

drukuj