„Kapłani Niepodległości-księża represjonowani w PRL-u”

W Krakowie odbędzie się konferencja naukowa, na temat „Kapłani Niepodległości- księża represjonowani w PRL- u”. Konferencja rozpocznie się o godz. 17 w auli Wyższej Szkoły Europejskiej przy ul. Westerplatte 11 w Krakowie.

Zakorzeniona w Polakach wiara i tradycja chrześcijańska stały się punktem zapalnym w zwalczaniu przez komunistów jakichkolwiek form i przejawów wolności osobistej czy zbiorowej wśród obywateli. Dlatego też to właśnie działalność księży niezłomnych była szczególnie pilnie monitorowana przez aparat służb specjalnych w powojennej Polsce. Oskarżając o współpracę z zachodnimi imperiami, szpiegostwo i działalność przestępczą, aresztowano i wytaczano przeciw nim sfingowane procesy zakończone wyrokami więzienia, dożywocia albo śmierci. Represje mocno nasiliły się w latach 80., gdy komuniści dopuszczali się bestialskich mordów księży współpracujących z „Solidarnością”. Ciągle więc warta przypominania i uzupełniania jest historia kapłanów w okresie komunizmu, którzy mimo ostrych represji, rozniecali w Polakach pamięć i tęsknotę za wolnością. Często zapomina się jak ważny był to punkt na trudnej drodze do odzyskania niepodległej Ojczyzny. To właśnie Kościół stał się ramieniem, na którym oparła się działalność opozycyjna w okresie PRL-u.

Podczas konferencji zaproszeni goście w swoich wystąpieniach przybliżą słuchaczom sytuację księży w okresie komunizmu, którzy prześladowani i zastraszani nie wahali się walczyć o prawdę, wiarę i miłość do Ojczyzny, często oddając za nią swoje życie. Konferencja ma przypomnieć sylwetki wielkich patriotów- ks. Jerzego Popiełuszkę, ks. Franciszka Blachnickiego, ks. Stefana Niedzielaka, ks. Sylwestra Zycha, ks. Stanisława Suchowolca i innych kapłanów niezłomnych. Słuchacze będą mieli także możliwość zadawania pytań zaproszonym gościom. Jako pierwszy głos zabierze prof. Jan Żaryn, a temat jego wystąpienia brzmi „Sytuacja księży w PRL”. O 17.30 wykład  „Prorok wolności – ks. Franciszek Blachnicki” wygłosi ks. Adam Wodarczyk. Kolejny prelegent to dr Adam Dziurok- „Tajna kuria na Śląsku”, natomiast o 18.30 red. Wojciech Sumliński będzie mówił na temat „Ostatnie morderstwa Służby Bezpieczeństwa”.

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej

drukuj