Zarząd Generalny i Wyżsi Urzednicy wraz z Przełożonym Generalnym Michael'em Brehl'em, C.Ss.R (w środku) (fot. www.cssr.com)

280. rocznica założenia Zgromadzenia Redemptorystów

Redemptoryści obchodzą 280. rocznicę założenia Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Wczoraj rozpoczęły się również obchody rocznicowe związane z przypadającą w 2013 roku 130. rocznicą powrotu redemptorystów na ziemie polskie oraz 80. rocznicą śmierci o. Bernarda Łubieńskiego.

Inauguracja obchodów rocznicowych odbyła się w Tuchowie w ramach zjazdu ojców i braci redemptorystów oraz wspólnot formacyjnych postulatu, nowicjatu, seminarium i tirocinium pastoralnego. Przed południem uczestnicy wysłuchali dwóch referatów przybliżających życie i duchowość o. Bernarda Łubieńskiego, który najbardziej przyczynił się do ponownego przybycia redemptorystów do Polski. Trzeci referat poświęcony był historii i roli kwartalnika teologiczno-duszpasterskiego „Homo Dei” z racji obchodzonego w obecnym roku 80-lecia jego istnienia.

Po południu odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów. Wykład inauguracyjny na temat: „Wiara patriarchów” wygłosił ks. dr hab. Michał Bednarz z Tarnowa. O godz. 18.00 sprawowana była uroczysta Msza św. w bazylice Nawiedzenia NMP pod przewodnictwem o. prowincjała Janusza Soka CSsR.

„Chcemy dziękować za kolejne lata posługi na ziemiach polskich, posługi, która dzięki ogromnemu zaangażowaniu włącza się w dzieło nowej ewangelizacji. Obchody skłaniają nas do refleksji, dotyczących różnych sposobów realizowania misji redemptorystowskiej” – powiedział o. Sylwester Cabała, radny prowincjalny Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.

– Te dwa wydarzenia, w 130-lecie powrotu redemptorystów na ziemie polskie i 80. rocznica śmierci o. Bernarda Łubieńskiego, mobilizują nas do tego, aby nie tylko wspominać historię, ale również by popatrzeć, jak dzisiaj jako redemptoryści możemy wypełniać nasze zadania, poprzez głoszenie misji rekolekcji, poprzez posługę w ramach rekolekcji specjalistycznych, w ramach grup osób świeckich, zakonnych czy duchownych. Przez posługę parafialną i katechetyczną, jak również poprzez dzieła medialne: Radio Maryja, Telewizję Trwam czy Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej – zaznaczył o. Sylwester Cabała CSsR.

Ten rok będzie czasem dziękczynienia Bogu za te 130 lat obecności redemptorystów w Polsce – podkreślał o. Sylwester Cabała CSsR.

– W ciągu tego roku, który zaczynamy dniem dzisiejszym, od 9-tego listopada, do przyszłego roku, będziemy się starali z polskiej prowincji redemptorystów dziękować Panu Bogu, za te 130 lat już stałej obecności redemptorystów, na naszych terenach. Jak również patrząc na przykład o. Bernarda Łubieńskiego i innych współbraci, chcemy pogłębić naszą wiarę.  Chcemy również rozwinąć bardziej nasz dynamizm jako redemptorystów, którzy odpowiadają z zaangażowaniem na nowe wyzwania, włączając się w nową ewangelizację – podkreślił o. Sylwester Cabała CSsR.

Ojciec Michael Brehl CSsR, przełożony generalny Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela wystosował do współbraci list z okazji przypadającej uroczystości rocznicowej.

W liście Ojciec generał zwracał uwagę na misyjny charakter posługi Zgromadzenia Redemptorystówpodkreślał o. Sylwester Cabała.

– Ojciec generał podkreśla w tym liście, że jesteśmy jako redemptoryści – misjonarzami. Jest to nasza podstawowa tożsamość, jako tych, którzy podążają za Jezusem Chrystusem, w duchu i tradycji św. Alfonsa de Liguori i naszego zgromadzenia. Dlatego też my jako redemptoryści polscy, razem świętujemy ze współbraćmi z tych 78 krajów, dziękując Bogu za to, że możemy tworzyć wspólnie tą piękną, wielką rodzinę – 5 tys. kilkuset redemptorystów, podejmujących misję niesienia Dobrej Nowiny do najbardziej potrzebujących i ubogich – powiedział o. Sylwester Cabała CSsR.

O. Michael Brehl CSsR podczas rozmowy w Radiu Maryja zwrócił szczególną uwagę, na formację nowych powołań, podkreślając, że posługa w głoszeniu Dobrej Nowiny stanowi drogę do odkupienia człowieka.

– Muszą być jej świadomi, umieć ją ogarnąć sercem, nie bać się. Mieć zawsze ten optymizm obfitości odkupienia, który przez nasze głoszenie mamy zaofiarować ludziom, że skoro Bóg jest z nami to któż przeciw nam. On sam prowadzi tę misję, sam dociera do ludzkich serc, sam zapala wiarę, odkupuję człowieka przez naszą skromną, bardzo żarliwą posługę- podkreślił o. Sylwester Cabała CSsR.

Nie możemy również zapominać o naszych współbraciach, którzy przebywają na misjach – tego dnia obejmujemy ich szczególną modlitwą – dodał o. Sylwester Cabała.

Tymczasem Rodzina Radia Maryja trwa w dziękczynieniu za dar spotkania z Ojcem Świętym Benedyktem XVI w Watykanie.

To była manifestacja wiary  – powiedział o. Janusz Sok  CSsR.

– Zbudowany przez Rodzinę Radia Maryja klimat zdumiewał samych pracowników watykańskich. To była prawdziwa manifestacja wiary. Umocnienie i odnowienie tej wiary. Wyznanie wiary. (…) Wielkim przeżyciem była Msza św. przy Bazylice św. Piotra odprawiana na konfesji, której głównym celebransem był Sekretarz Stanu ks. kard. Tarcisio Bertone. Słowo ks. abp Wiesława Depo do nas skierowane – to wszystko jest bardzo wzruszające i wreszcie spotkanie z Ojcem św. Benedyktem XVI na Placu św. Piotra. W Roku Wiary Kościół nas zachęca byśmy wyznawali wiarę i byśmy pielgrzymowali  i to się właśnie stało – akcentował o. Janusz Sok  CSsR.

 

Wypowiedź o. Sylwestra Cabały C.Ss.R

Audio MP3
Pobierz

RIRM

***

 

List o. Michael Brehl CSsR, przełożonego generalnego Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela do współbraci Redemptorystów w 280 rocznicę założenia Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela

 

Superior Generalis
Rzym, 9 listopada 2012

 

Głosić Ewangelię w sposób zawsze nowy (św. Klemens) Odnowiona nadzieja, odnowione serca, odnowione struktury dla Misji


Drodzy Współbracia,

1. Z radością i nadzieją witam Was w imieniu Rady Generalnej. Dzisiaj świętujemy 280-tą rocznicę założenia Zgromadzenia w Scala. Pięć lat temu, z okazji 275-tej rocznicy, ówczesny Przełożony Generalny, O. Joseph Tobin, wezwał nas do ożywienia i pogłębienia naszego zaangażowania misyjnego poprzez rok refleksji i odnowy naszego życia konsekrowanego. Jestem przekonany, że na serio podjęliśmy to wezwanie, nie tylko w ciągu tego szczególnego roku, ale także w ciągu minionych pięciu lat. Ów proces refleksji i odnowy naszego życia apostolskiego jest w toku. Dzisiaj jest on chyba bardziej konieczny niż kiedykolwiek. Wezwanie do odnowy i zaangażowania znalazło swoje odzwierciedlenie w temacie, który XXIV Kapituła Generalna wybrała na obecne Sześciolecie. 

Czytaj więcej…

 

***

 

Historia Zgromadzenia Redemptorystów

 

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela założył św. Alfons Maria Liguori 9 listopada 1732 r. w Scala koło Neapolu w celu głoszenia Ewangelii wśród ludzi ubogich i najbardziej zaniedbanych religijnie. Do realizacji tego celu założyciel opracował specjalny program misji parafialnych. Papieską aprobatę zgromadzenie otrzymało w 1749 r.
Nowa wspólnota zakonna, pomimo trudności w samym Neapolu, prężnie się rozwijała. Kolejne klasztory powstawały w Państwie Kościelnym i całych Włoszech. Rozwój redemptorystów w Europie wiąże się z osobą św. Klemensa Hofbauera, Morawianina, który założył placówki redemptorystów m.in. w Warszawie i Wiedniu. W 1832 r. redemptoryści dotarli do USA, gdzie ich apostolat rozwinął św. Jan Neumann. W drugiej połowie XIX w. zgromadzenie objęło prawie cały świat. Aktualnie jest obecne w 78 krajach, ma 40 prowincji, w których pracuje prawie 5,5 tys. redemptorystów. Wydało 4 świętych i 9 błogosławionych.

Czytaj więcej…

drukuj