Papież Franciszek do redemptorystów

Z okazji przypadającej 11 grudnia br. 150. rocznicy powierzenia redemptorystom ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy papież Franciszek skierował przesłanie do Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Redemptorystów o. Michaela Brehla CSsR.

W tekście podpisanym przez Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej ks. kard. Pietro Parolina czytamy:

„Z okazji 150. rocznicy przekazania Waszemu Zgromadzeniu przez bł. Piusa IX ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Ojciec Święty wyraża nadzieję, że to znaczące wydarzenie zainspiruje odnowione i autentyczne nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, pobudzając całą rodzinę zakonną i wszystkich, którzy dzielą jej charyzmat, aby dawali coraz bardziej skuteczne świadectwo Ewangelii. Wraz z tymi życzeniami Jego Świątobliwość, przez wstawiennictwo Matki Odkupiciela, przywołuje obfitych łask niebieskich i udziela Apostolskiego Błogosławieństwa”.

11 grudnia 1865 r. błogosławiony papież Pius IX przyjął prośbę o. Mikołaja Maurona, Przełożonego Generalnego Redemptorystów i powierzył Ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy ich opiece z poleceniem, by „uczynili ją znaną na całym świecie”.

W styczniu 1866 r. redemptoryści otrzymali Ikonę od augustianów, a 26 kwietnia 1866 r. Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy została przywrócona do kultu publicznego w kościele św. Alfonsa w Rzymie.

Przyjmując z radością i wdzięcznością przesłanie Ojca Świętego Franciszka, dzielimy się nim z wszystkimi czcicielami Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a zwłaszcza z tymi, którzy gromadzą się, by oddawać Jej cześć w wielu kościołach, parafiach i sanktuariach. Modlimy się również o błogosławieństwo Boże dla papieża Franciszka i jego posługi Piotrowej, prosząc, aby Matka Boża Nieustającej Pomocy nadal wspierała go swoją miłością i czułą opieką.

o. Sylwester Cabała CSsR/RIRM

drukuj