Regina Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry! Dzień dobry!

W tę niedzielę, którą kończymy Oktawę Świąt Wielkanocnych, ponownie wszystkim  składam życzenie świąteczne słowami samego Jezusa zmartwychwstałego: Pokój wam! (J 20,19, 21.26). To nie jest zwykłe pozdrowienie, ani też proste życzenie. To jest dar, więcej, bezcenny dar, jaki Chrystus ofiaruje swoim uczniom po przejściu śmierci i piekieł. Udziela pokoju, jak to obiecał: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję” (J 14,27). Pokój ten jest owocem zwycięstwa miłości Boga nad złem, jest owocem przebaczenia. I tak właśnie jest: prawdziwy pokój, ten głęboki, pochodzi z doświadczenia Bożego Miłosierdzia. Dzisiaj jest Niedziela Miłosierdzia Bożego, z woli błogosławionego Jana Pawła II, który zamknął oczy na tym świecie, w przeddzień tego święta.

Ewangelia św. Jana mówi nam, że Jezus ukazał się dwa razy Apostołom zamkniętym w Wieczerniku: pierwszy raz w wieczór Zmartwychwstania, i wtedy nie było z nimi Tomasza, który powiedział, że jeżeli nie zobaczy i nie dotknie, nie uwierzy. Za drugim razem, osiem dni później, Tomasz był tam również. A Jezus zwrócił się właśnie do niego, zaprosił go, aby spojrzał na rany, dotknął ich, a Tomasz wykrzyknął: „Pan mój i Bóg mój” (J 20, 28). Jezus powiedział: „Uwierzyłeś, ponieważ ujrzałeś.  Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (w. 29). A kim byli ci, którzy uwierzyli, nie widząc? Inni uczniowie, mężczyźni i kobiety z Jerozolimy, którzy, mimo że nie spotkali zmartwychwstałego Jezusa, uwierzyli na podstawie świadectwa Apostołów i niewiast. To jest słowo bardzo ważne dla wiary, które możemy określić błogosławieństwem wiary. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli: to jest błogosławieństwo wiary! W każdym czasie i w każdym miejscu błogosławionymi są ci, którzy dzięki Słowu Boga, głoszonemu w Kościele i poświadczanemu przez chrześcijan, wierzą, że Jezus Chrystus jest wcieloną miłością Boga, wcielonym Miłosierdziem. To ma znaczenie dla każdego z nas!

Wraz z darem pokoju, Jezus udzielił Apostołom daru Ducha Świętego, aby mogli rozprzestrzeniać w świecie przebaczenie grzechów; przebaczenie, którego jedynie Bóg może udzielić, które kosztowało cenę Krwi Syna Bożego (por. J 20,21-23). Kościół został upoważniony przez zmartwychwstałego Chrystusa, by przekazywać ludziom odpuszczenie grzechów, i w ten sposób sprawiać wzrost Królestwa miłości, rozsiewać pokój w sercach, aby znajdowało potwierdzenie także we wzajemnych relacjach, w społecznościach, w instytucjach. Duch Święty wypędza strach z serc Apostołów i przynagla ich, aby wyszli z Wieczernika, by głosić Ewangelię. Miejmy i my więcej odwagi, aby świadczyć o wierze w Chrystusa Zmartwychwstałego! Nie powinniśmy lękać się być chrześcijanami i żyć jako chrześcijanie! Powinniśmy mieć odwagę pójścia i głoszenia Chrystusa zmartwychwstałego, ponieważ On jest naszym pokojem, On udziela nam pokoju przez swoją miłością, przebaczenie, swoja krew i miłosierdzie.

Drodzy przyjaciele, dziś popołudniu będę sprawować Eucharystię w Bazylice Św. Jana na Lateranie, która jest Katedrą biskupa Rzymu. Prośmy wspólnie Maryję Dziewicę, aby nam pomagała, Biskupowi i Ludowi Bożemu, postępować w wierze i w miłości, zawsze ufni w Boże Miłosierdzie. On zawsze nas oczekuje, zawsze na miłuje; przebaczył nam przez wylanie swojej krwi i przebacza nam za każdym razem, kiedy zbliżamy się do Niego aby prosić Go o przebaczenie. Mamy ufność w Jego miłosierdzie!

Po Regina Coeli:

Bardzo serdecznie pozdrawiam pielgrzymów, którzy uczestniczyli we Mszy świętej, której przewodniczył Kardynał Wikariusz Rzymu w kościele Ducha Świętego w Sassia, będącego centrum kultu Bożego Miłosierdzia. Drodzy bracia i siostry, bądźcie posłańcami i świadkami Bożego miłosierdzia.

Cieszę się również, że mogę pozdrowić tak licznych przedstawicieli Ruchów i Stowarzyszeń obecnych na tej naszej modlitwie, zwłaszcza wspólnoty neokatechumenalne z Rzymu, które dzisiaj rozpoczynają szczególną misję na placach Miasta. Zachęcam wszystkich, aby nieśli Dobrą Nowinę, do każdego środowiska, w którym żyjecie „z łagodnością i szacunkiem”(1 P 3,16)!

Pozdrawiam wszystkie dzieci i młodzież obecną tutaj, zwłaszcza studentów kolegium Saint-Jean de Passy z Paryża i uczniów szkoły Giuseppe Mazzini z Marsalii, jak również grupę ministrantów z Taranto. Pozdrawiam Chór z Bazyliki w Collemaggio dell’Aquila i wiernych z Campoverde di Aprilia, z Verolanuova i z Valentano, oraz wspólnotę skautów Białe Chusty.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj