(fot.PAP)

Mija rok pracy sekretarza generalnego Episkopatu

Był świadkiem wizyty Cyryla I i przygotowywał ją, jest otwarty na nowe wyzwania, pozostaje do dyspozycji mediów – biskup Wojciech Polak 9 listopada kończy pierwszy rok pracy w Warszawie.

Jako najważniejsze wydarzenie w ciągu roku pracy na stanowisku sekretarza generalnego KEP ks. bp Wojciech Polak wskazuje wizytę Patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cyryla I w Polsce, jego spotkanie z przedstawicielami Episkopatu Polski oraz podpisanie wspólnego przesłania. – To było najbardziej interesujące, ale też najbardziej wymagające wydarzenie, które wiązało się z szeregiem spotkań, relacji, ustaleń, działań – ocenia.
Charakterystyczne jest dla niego otwarcie na media. – Widzę w ciągu tego roku, że otwarcie na pewną rzeczywistość medialną pomaga w promocji naszej pracy – podkreśla sekretarz generalny KEP. Mimo, że biskupowi dobrze się pracuje i mieszka w Warszawie, nie jest zamknięty na inne wezwania Pana Boga. – Jeżeli one będą przychodziły i potrafię je rozeznać, to myślę, że jestem gotowy realizować wolę Pana Boga wszędzie – mówi.

Ks. bp Wojciech Polak od 2003 r. jest biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej i dotąd pomaga w posługach biskupich na jej terenie. Porównując pracę wikariusza generalnego w kurii oraz w Sekretariacie KEP, zauważa pewną różnicę. – W przeciwieństwie do pracy w kurii diecezjalnej, 90 procent wydarzeń jest na końcu miesiąca kompletnie nowa w stosunku do rzeczy zaplanowanych – i jak podkreśla – w Sekretariacie każdy tydzień, każdy dzień rodzi nowe wyzwania, rodzi nowe konieczności, spotkania. Sprawy bieżące są podejmowane w bardzo krótkich terminach czasowych. […]. Trzeba być człowiekiem otwartym na nowe rzeczy, które przychodzą i które dochodzą – mówi ks. bp Polak.

– Sposób funkcjonowania urzędu, biura, musi odpowiadać nowym wyzwaniom, przed którymi stajemy. One są inne sprzed roku, będą inne znów za rok – zauważa sekretarz generalny, podsumowując rok pracy w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Jak podkreśla, nie jest z natury reformatorem, który by od razu w pierwszym posunięciu dokonywał zmian. Mówi, że przez miniony rok mógł zapoznać się ze sposobem funkcjonowania Sekretariatu i wiele się nauczył. Jest dla niego ważne, by zachować to, co dobre, ale także odpowiadać na nowe wyzwania.

Od listopada 2011 r. ks. bp Polak wziął m.in. udział w przygotowaniu trzech zebrań plenarnych Konferencji Episkopatu Polski – w marcu, czerwcu i październiku. W maju uczestniczył w spotkaniu sekretarzy generalnych episkopatów Europy w Edynburgu, gdzie rozmawiano o nowej ewangelizacji. Jedną z inicjatyw podjętych w ostatnim czasie był też pierwszy Dzień Otwarty w Sekretariacie KEP. – Myślę, że takie inicjatywy pomagają zrozumieć Kościół od środka – mówi bp Polak. – Dzień otwarty pokazuje, że chcemy wychodzić z tą naszą posługą do ludzi, żeby ona była znana i mogła być wykorzystywana też dla dobra innych – dodaje.

Ks. bp Wojciech Polak został wybrany sekretarzem Episkopatu 15 października 2011 r. podczas obrad 356. zebrania plenarnego KEP, które miało miejsce w Przemyślu. Przekazanie urzędu sekretarza generalnego Episkopatu odbyło się 9 listopada 2011 r. w Warszawie, w obecności przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ks. abp. Józefa Michalika. Ks. bp Wojciech Polak zastąpił na tym stanowisku ks. abp. Stanisława Budzika, obecnego metropolitę lubelskiego. Sekretarz generalny jest wybierany na okres pięciu lat. Funkcję tę można pełnić bez przerwy przez dwie kolejne kadencje.

KEP/RIRM

drukuj