fot. M. Marek

Pielgrzymka najwyższej rangi

Eucharystia przy konfesji św. Piotra, pod przewodnictwem Sekretarza Stanu to słowo powiedziane światu – stwierdził ks. bp Stanisław Stefanek. Dodał, że to dało Pielgrzymce Radia Maryja najwyższą rangę.

W pielgrzymce udział wzięło 10 tys. słuchaczy Radia Maryja. Przybyłych do Watykanu pozdrowił Ojciec św. Benedykt XVI podczas audiencji generalnej. Wcześniej Rodzina Radia Maryja uczestniczyła w Eucharystii, której przewodniczył ks. kard. Tarcisio Bertone – Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej. Msza św. była sprawowana przy konfesji św. Piotra.

Na rangę tego wydarzenia zwrócił uwagę ks. bp Stanisław Stefanek.

– To jest słowo powiedziane bardzo jasno współczesnemu światu – poranna Eucharystia przy konfesji św. Piotra, pod przewodnictwem Sekretarza Stanu. Watykańskiemu spotkaniu Rodziny Radia Maryja nadano najwyższą rangę. Ranga najwyższa to znaczy, mam tu na myśli oczywiście ład liturgiczny, o który troszczą się najbliżsi współpracownicy Ojca św. – powiedział ks. bp Stanisław Stefanek

Jak wyjaśnił o. Tadeusz Rydzyk, Dyrektor Radia Maryja – konfesja św. Piotra jest miejscem szczególnym. Msze św. sprawuje tam jedynie Papież, lub wyznaczony przez niego kapłan. Dodał, że to pokazuje, w jaki sposób Stolica Apostolska odnosi się do Radia Maryja.

– Msza święta sprawowana była w Bazylice św. Piotra. Tego się nie praktykuje.(…) Dla nas sprawował ją ks. kard. Bertone, Sekretarz Stanu.(…) Sprawowałem Eucharystię, w wielu miejscach, wiele razy, ale nigdy przy konfesji św. Piotra. To jest właśnie dowód na to, jak Ojciec św. traktuje Radio Maryja – powiedział o. Tadeusz Rydzyk, Dyrektor Radia Maryja.

Dyrektor Radia Maryja ofiarował Ojcu św. cztery tomy ksiąg, w których słuchacze Radia Maryja ofiarowują Benedyktowi XVI swoje modlitwy, cierpienia i dobre uczynki. Ojciec Tadeusz Rydzyk powiedział, że Ojciec św. naprawdę bardzo szczerze ucieszył się z tych postanowień. Na potrzebę wsparcia Ojca św. zwrócił uwagę ks. bp Stefan Regmunt, ordynariusz zielonogórsko-gorzowski. Powiedział, że takie wsparcie dają mu pielgrzymi.

–  Myślę, że Ojciec św. będąc człowiekiem starszym, doświadcza wielu przeciwności. Pielgrzymi dają mu umocnienie. Umocnienie poprzez modlitwę oraz poprzez znak wiernych, Rodzinę Radia Maryja, którzy są skupieni wokół TV Trwam. Którzy chcą być wsparciem dla Ojca Świętego – powiedział ks. bp Stefan Regmunt.

Ks. bp Stefan Regmunt dodał, że solidarność z Ojcem św. jest potwierdzeniem reprezentowania tych, którzy na tej opoce pragną realizować swoje życiowe powołanie. Solidarność z Papieżem przyczynia się do przedłużana jego misji. Dodał, że była to pielgrzymka wiary. Na świadectwo wiary zwrócił także uwaga o. Tadeusz Rydzyk, Dyrektor Radia Maryja. Powiedział, że było piękne świadectwo dla świata.

– Duchowni watykańscy byli pełni uznania dla pielgrzymów m.in. dla ich zachowywania podczas Mszy świętej, jak pięknie włączali się w modlitwę. Zwrócili uwagę na niezwykłą kulturę i entuzjazm wypływający z wiary, z miłości do Pana Boga i człowieka. Dzisiaj Polacy dali świadectwo wiary wobec świata – powiedział o. Tadeusz Rydzyk.

Ojciec Zbigniew Pieńkos redemptorysta posługujący w Centrali Radia Maryja  zwrócił uwagę na niezwykły klimat spotkanie radiowej rodziny w Watykanie.

Wszyscy naprawdę byli pod wrażeniem tego spotkania, atmosfery, tego klimatu i modlitwy. Szczególnie duże wrażenie zrobiło to krótkie wyznanie wiary, które miało miejsce na Placu św. Piotra – powiedział o. Zbigniew Pieńkos.

O. Jacek Cydzik redemptorysta posługujący w Kanadzie dodał, że pielgrzymka była radosnym przeżyciem.

– Było to ogromne przeżycie. Nic nie przeszkodziło w przeżywaniu radości, entuzjazmu. Nawet organizacja w wykonaniu włoskim –  na tłumy pielgrzymów otwarto zaledwie 2 bramki. Ludzie stali na ulicach, pozdrawiali się, cieszyli się, że są tutaj razem w Watykanie, przy grobie św. Piotra. Bazylika św. Piotra była wypełniona po brzegi. To był fenomen. Wszyscy to podkreślali. Dziwili się pozytywnie, że tak wielu pielgrzymów wypełniło Bazylikę św. Piotra i to są Pielgrzymi Rodziny Radia Maryja – powiedział o. Jacek Cydzik.

***

Rodzina Radia Maryja przybyła do Watykanu by spotkać się z Ojcem św. Benedyktem XVI, odwiedzić groby poprzedników Papieża, w tym błogosławionego Jana Pawła II. Wyznali wiarę, prosili o jej umocnienie. Modlili się także o przyznanie TV Trwam miejsca na multipleksie.

Do kwestii dyskryminacji TV Trwam odniósł się w homilii ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.  Wyraził przekonanie, że winniśmy mieć prawo do głoszenia prawdy Ewangelii i przekazywanego w mediach obrazu.

– W imię czego uchwala się restrykcyjne przepisy telekomunikacyjne, które utrudnią Radiu Maryja i Telewizji Trwam obecność w przestrzeni publicznej. Tendencja, aby wiarę zepchnąć do sfery prywatności, sprzeciwia się samej naturze wiary i jest dyskryminująca. Chrystus i Jego Ewangelia głoszona w Kościele i przez Kościół nie przestanie być znakiem budowania przyszłości dla ludzi, albo „znakiem, któremu sprzeciwiać się będą”- powiedział ks. abp Wacław Depo.

Ks. kard. Tarcisio Bertone zwrócił uwagę na znaczenie działalności Radia Maryja.

– Pan Bóg wie, ile dobra zostało zasiane przez Radio Maryja – powiedział ks. kard. Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej.

Ks. Kardynał Tarcisio Bertone zwrócił także uwagę na znaczenie mediów we współczesnym świecie. Powiedział, że to poważne narzędzia nowej ewangelizacji.

– W dzisiejszym świecie radio i telewizja stały się środkami nie tylko informacji, ale coraz bardziej komunikacji i formacji. Jako takie są poważnymi narzędziami nowej ewangelizacji, tzn. głoszenia Chrystusa w sposób dostosowany do kultury, do wymagań i do wrażliwości dzisiejszego człowieka. Aby mogły skutecznie spełniać tę misję trzeba, by osoby zaangażowane – kierownictwo, redaktorzy i sami słuchacze – byli natchnionymi Duchem Świętym, wiernymi naśladowcami Chrystusa, gotowymi świadczyć o Nim z miłością wobec wszystkich, zarówno braci w wierze, jak i tych, którzy nie podzielają takich samych przekonań – dodał ks. kard. Tarcisio Bertone.

Ks. Kardynał prosił Matkę Najświętszą i Apostoła Piotra, aby obficie odnowili swoje błogosławieństwo dla członków Rodziny Radia Maryja. Jak mówił: „aby radio i telewizja, które wspierają, były coraz bardziej skutecznymi środkami ewangelizacji, dla dobra ludzi, waszej Ojczyzny i Kościoła powszechnego”.

RIRM

drukuj