Pielgrzymce nadano najwyższą rangę

Wypowiedź dla Radia Maryja ks. bp. Stanisława Stefanka, biskupa seniora diecezji łomżyńskiej. 

Jesteśmy ciągle w atmosferze spotkania z Ojcem świętym na Watykanie. Rodzina Radia Maryja wybrała się do Papieża na początku Roku Wiary, ażeby włączyć się w nurt duchowego życia, które stymuluje Kościół. Pielgrzymi udali się tam w chwili szczególnego zwróceniem uwagi na konieczność bardzo osobistego, bardzo odważnego opowiedzenia się za Bogiem. Czym jest wiara? To stanąć przy Chrystusie w najbliższej łączności i powiedzieć o tym światu. Dać światu te przyjaźń, którą Bóg w naszych sercach zakorzenił bardzo głęboko.


Pobierz Pobierz

Właśnie z tym przyjechała Rodzina Radia Maryja do następcy św. Piotra. Dziękując jednocześnie za jego ogromną życzliwość, którą wypowiedział na 20-tą rocznicę działania mediów – Radia Maryja i Telewizji Trwam. To był główny motyw i równocześnie główne przeżycie. Chciałbym też zwrócić uwagę na poranną Eucharystię. Bazylika św. Piotra wypełniła się nie tylko rozśpiewanymi sercami, ale też zewnętrznym znakiem.

Ta umiejętność mówienia współczesnym językiem, parę tysięcy proporczyków. To jest język obrazu, który dzisiaj odgrywa ważną rolę w świecie. To jest bardzo jasne słowo powiedziane współczesnemu światu – poranna Eucharystia przy konfesji św. Piotra, pod przewodnictwem Sekretarza Stanu. Watykańskiemu spotkaniu Rodziny Radia Maryja nadano najwyższą rangę. Ranga najwyższa to znaczy, mam tu na myśli oczywiście ład liturgiczny, o który troszczą się najbliżsi współpracownicy Ojca świętego.

Wreszcie jeszcze jedna, czysto organizacyjna myśl. To jest duży wysiłek przemieścić się z Polski do Rzymu. Właściwa dyscyplina, której nawet współczesne jednostki wojskowe chyba mogłyby pozazdrościć. Te pociągi, samoloty, przejścia, pokój, ład, radosne uśmiechy, jedna rodzina. Tak jakbyśmy z tego samego domu wyszli, bo wychodzimy z tego samego domu – Chrystusowego Domu pod opieką Matki Najświętszej. W tak ogromnej liczbie, to jest pewnego rodzaju dzieło społeczne. To jest nauka, jak można dzisiaj podejmować różne zadania, w momencie kiedy ma się najgłębszy motyw – miłość do Boga i bliskość serc braterskich w rodzinie w dzień bardzo bogatego spotkania.

RIRM

drukuj