Ojciec Święty podziękował Rodzinie Radia Maryja


Pobierz Pobierz

Z ks. abp Wacławem Depo, metropolitą częstochowskim rozmawia Tomasz Burza.  

T. Burza: Księże Arcybiskupie czego wyrazem jest list z podziękowaniem papieża Benedykta XVI złożony na ręce ojca Tadeusza Rydzyka, Dyrektora Radia Maryja, za dwa tomy ksiąg zatytułowanych „Dar modlitwy za Ojca Św. Benedykta XVI od Rodziny Radia Maryja”? 

Ks. abp. Wacław Depo: Nasza pielgrzymka do Rzymu była wyrazem jedności z Następcą Świętego Piotra w osobie Benedykta XVI, jak również do grobów apostolskich poczynając od Świętego Piotra a kończąc na błogosławionym Janie Pawle II. Wiemy, że zadaniem podstawowym każdego następcy Piotra jest utwierdzanie braci w wierze. Dlatego wydaje mi się, że ten list czy odpowiedź Ojca Świętego na nasz znak jedności z nim jest czymś bardzo zrozumiałym; jako odpowiedź osobista na to obdarowanie przez modlitwę i te różne formy praktyki modlitewnej, które są związane z naszymi cierpieniami czy trudami, bądź jakimiś szlachetnymi zobowiązaniami do których zapisaliśmy się w ten czy w  inny sposób. Wydaje mi się, że to jest bardzo piękny przykład współpracy zarówno z Łaską Bożą  jak i z pomocą wzajemną we wspólnocie Kościoła.

T. Burza:  Ojciec św. Benedykt XVI z uznaniem i radością postrzega świadectwo wiary osób tworzących Rodzinę Radia Maryja. Tak jest napisane w tym liście. Czy ten list możemy traktować jako swoiste umocnienie atakowanej tak mocno dziś Rodziny Radia Maryja?

Ks. abp. Wacław Depo: Z pewnością trzeba pamiętać, że obecność środków masowego przekazu jest istotnym elementem Nowej Ewangelizacji a Radio Maryja czy TV Trwam jest tego szczególnym wyrazem i przykładem; że Duch Święty wzywa nas obecnych właśnie w Kościele, w Polsce czy na całym świecie do aktywnej obecności – świadectwa. Czyli musimy aktywnie zabiegać o to, aby Ewangelia nie była spychana wyłącznie do sfery życia prywatnego. Bo Chrystus musi być głoszony nie tylko wobec nas samych, którzy już dzisiaj uwierzyliśmy i jesteśmy obdarowani łaską wiary, ale również musimy wyjść na te drogi – jak podkreślał papież Benedykt XVI – współczesnego areopagu, aby tam głosić z odwagą i ufnością Słowo Boże. Bo do tego zostaliśmy zobowiązani, żeby wiarę przekazywać i głosić niezależnie od tego czy ona będzie przyjmowana czy odrzucana.

Chciałbym jeszcze bardzo mocno zaznaczyć, że nie wystarczy dzisiaj posługiwać się mediami, aby mówić ludziom o Chrystusie czy głosić prawdę o Kościele w sposób przejrzysty. Trzeba głosić Ewangelię równie rozległemu światu mediów. Czyli trzeba ewangelizować same media, bo tam są konkretni ludzie, którzy może nie znają prawdy, a jeśli usłyszą tą prawdę to może przyjmą ją i podejmą jakiś krok bądź zmienią swojego postępowanie.

T. Burza: ,,Jego Świętobliwość z odwagą i radością postrzega świadectwo wiary osób tworzących rodzinę Radia Maryja”, czytamy w liście Stolicy Apostolskiej. Jak  ten list wpisuje się w Rok Wiary?

Ks. abp. Wacław Depo: Z pewnością tutaj nie widzimy, aby Ojciec  św. wprost słuchał Radia Maryja czy oglądał TV Trwam, ale z pewnością takie znaki od osób towarzyszących papieskiej posłudze na pewno otrzymuje. W związku z tym  papież z pewnością rozpoznaje prawdę w jakiejś całej szerokości czy w jakimś horyzoncie znaków życia Kościoła. Dlatego te słowa przyjmujemy naprawdę z wdzięcznością podkreślając, że dla nas wszystkich ten dar Radia Maryja od dwudziestu jeden lat jest darem zobowiązującym, aby go nie utracić ale żeby go pomnożyć. Dlatego ten Rok Wiary z pewnością wzywa nas do ufnej modlitwy.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

 

RIRM

drukuj