Jubileuszowa XXV Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja

Audio MP3

Pobierz

Słowa o. Mieczysława Polaka, przeora Jasnej Góry do pielgrzymów XXV Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze. „Niech wasza pielgrzymka do Królowej danej ku obronie naszego narodu oraz wasza gorąca modlitwa przyniosą błogosławione owoce dla was i całej naszej Ojczyzny”.

Z Jasnogórskiego sanktuarium nadziei i zawierzenia pragnę pozdrowić jubileuszową XXV Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja, która przez ręce Matki Bożej Królowej Polski zanosi gorące błaganie do Boga za Kościół, Ojczyznę, Radio Maryja, Telewizję Trwam oraz przynosi tu tajemnicę swoich serc, swoje bóle i cierpienia, nadzieje i oczekiwania.

Witam serdecznie i pozdrawiam uczestników tej Najświętszej Eucharystii, która jest źródłem i szczytem naszego chrześcijańskiego życia. Witam bardzo serdecznie głównego celebransa, dzisiejszego kaznodzieję ks. bpa Ignacego Deca, biskupa świdnickiego.

Witam księży biskupów: ks. bpa Tadeusza Bronakowskiego z Łomży, ks. bpa Stanisława Stefanka z Łomży, ks. bpa Edwarda Frankowskiego z Sandomierza. Serdecznie witam ks. infułata Kazimierza Korszniewicza z Międzyrzeca Podlaskiego.

Witam bardzo serdecznie o. Tadeusza Rydzyka CSsR, dyrektora i założyciela Radia Maryja, Telewizji Trwam oraz inicjatora wielu dzieł ewangelizacyjnych. Na jego ręce składam serdeczne pozdrowienie skierowane do wszystkich ojców i braci redemptorystów posługujących w Radiu Maryja, Telewizji Trwam i na innych płaszczyznach ewangelizacji oraz nauki.

Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich czcigodnych koncelebransów. Witam przedstawicieli nauki i inicjatyw ewangelizacyjnych związanych z Radiem Maryja. Witam was tutaj obecnych oraz wszystkich słuchaczy i telewidzów, zwłaszcza chorych, łączących się z nami dzięki Radiu Maryja i Telewizji Trwam.

Doświadczenie wiary pokoleń przybywających na spotkanie z Chrystusem i Jego Matką wzywa nas do zasłuchania się w Słowo Boże i zaproszenia Jezusa do naszych serc, aby dać się prowadzić Maryi – tej Nadzwyczajnej Nauczycielce życia duchowego, która ze swoim Synem dzieliła radości i niepokoje, oczekiwania i cierpienia aż po największą ofiarę Krzyża. Z Nim również podzieliła radość Zmartwychwstania i trwając na modlitwie, razem z apostołami zgromadzonymi w Wieczerniku, oczekiwała na zstąpienie Ducha Świętego.

Jej twarz z jasnogórskiej ikony promienieje matczyną miłością, a przenikliwe spojrzenie i gest dłoni każą nam spojrzeć na Jej Syna, który swoją miłością obejmuje cały świat. Serdecznie życzę wam, by Maryja pochyliła się nad każdym z was z takim samym zatroskaniem i miłością, jak pochylała się nad Jezusem.

Niech wasza pielgrzymka do Królowej danej ku obronie naszego narodu oraz wasza gorąca modlitwa przyniosą błogosławione owoce dla was i całej naszej Ojczyzny. Niech sprawią, że zjednoczą się serca Polaków. Niech Matka Boża, która rozpędza wszystkie burze ma was w swojej opiece. Niech czuwa nad waszymi drogami i prowadzi do Jezusa Jedynego Zbawiciela człowieka. Szczęść wam Boże!

o. Mieczysław Polak, przeor Jasnej Góry

drukuj