Wpisy

Synteza „Synodu o synodalności”

Na Jasnej Górze zaprezentowano syntezę „Synodu o synodalności”. Dokument jest podsumowaniem konsultacji synodalnych, które odbyły się w Polsce. Ojciec Święty Franciszek zaprosił wiernych z całego świata do udziału w Synodzie.

Synteza „Synodu o synodalności”: Wskazuje on na potrzebę uczenia się wspólnego wędrowania, aby budować wspólnotę Kościoła

Konsultacje synodalne wskazały na pragnienie poprawy w Kościele sposobu jego funkcjonowania, nie zaś zmiany doktryny czy struktury. Potrzeba zmiany nie wiąże się tylko z instytucją Kościoła. Kluczowe jest zarówno osobiste nawrócenie świeckich, jak i duchownych – wynika z ogólnopolskiej syntezy „Synodu o synodalności”, która została zaprezentowana podczas konferencji prasowej na Jasnej Górze.