fot. https://twitter.com/JasnaGoraNews/status/1770800630115803488/photo/2

Ks. abp Wacław Depo podczas XVII pielgrzymki AKSiM na Jasną Górę: Musimy z pomocą łaski Bożej stawić czoło sytuacjom społecznie groźnym – unieważnieniu prawdy i moralności w imię kłamliwych ideologii

Przeżywany przez nas piąty tydzień Wielkiego Postu, który otwiera przed nami możliwość kontynuowania drogi życia z odwagą i czujnością wiary. Musimy bowiem z pomocą łaski Bożej stawić czoło sytuacjom społecznie groźnym, tzw. unieważnieniu prawdy i moralności w imię kłamliwych ideologii i demokratycznych pseudowolności. Tą kolejną pielgrzymką jesteśmy zobowiązani, jako już wspólnota pokoleniowa Akademii, rozpoznawać prawdę, która jest dostępna człowiekowi poprzez wysiłek jego rozumu i serca. Mówi nam o tym bardzo wyraźnie logo Akademii – Fides, Ratio et Patria: Wiara, Rozum i Ojczyzna – zaznaczył ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, w homilii wygłoszonej podczas XVII pielgrzymki Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na Jasną Górę.

Ks. abp Wacław Depo rozpoczął homilię od przywoływania słów profesorów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które uznał za aktualne w kontekście akademickiej pielgrzymki z Torunia.

– Pierwszy głos przekazuje nam założyciel i pierwszy rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ksiądz profesor Idzi Radziszewski. Oto jego słowa: „Jeśli w którym kraju i kiedy, to właściwie u nas i w chwili obecnej wielka jest rola uniwersytetu katolickiego”. Drugi zaś głos należy do o. prof. Jacka Woronieckiego, etyka, teologa, moralisty i również rektora KUL-u. Głos ten odważam się nazwać przestrogą, zwłaszcza w kontekście unieważnienia wyroków sądowych i zwolnień z więzień: „Tolerancja jest jednym ze źródeł tej wielkiej plagi społecznej naszych czasów, jaką jest bezkarność”. Drodzy w Chrystusie, mimo że od śmierci zarówno pierwszego rektora w 1922 roku, jak i drugiego rektora w 1949 roku minęło tak wiele lat, to okazuje się, że ich słowa są bardzo aktualne. Po prostu nasze – mówił metropolita częstochowski.  

Fragment z Księgi Rodzaju, który został przekazany w liturgii słowa, znalazł swoją kontynuację w czwartkowej Ewangelii według św. Jana.

– Wskazując na postać Abrahama, z którym Bóg zawiera swoje przymierze trwające przez pokolenia na wieki, dostrzegamy wierność Boga i Jego spełnienie w Jezusie Chrystusie, który jest potomkiem Abrahama według genealogii ludzkiej. Tak więc powiązanie imienia i osoby Abrahama z Jezusem nie jest przypadkowe. Abraham jest człowiekiem wiary, ożywionej niezwykłą pokorą i posłuszeństwem wiary wobec planu Boga. Wspomnijmy tylko jego dramat ojcostwa w decyzji poświęcenia swego syna Izaaka. Jan Paweł II w tryptyku rzymskim zapisał: „Syn to znaczy ojcostwo i macierzyństwo” (…). Z tych tekstów biblijno-poetyckich wyłania się prawda, że dar wiary jest walką o życie i zmaganiem na rzecz życia wiecznego. Ten dar, jak zaznaczył papież Benedykt XVI, spotyka się ze śmiercią ukrytą w najbardziej podstępnej formie pełzającej ateizacji określanej mianem bezsensowności istnienia. Tak jest poza Bogiem. Bezsens jakiegokolwiek istnienia – powiedział.

Dzisiaj ciągle walczymy o sens istnienia życia, staramy się zrozumieć, jaki on jest i jak go znaleźć.

– W taką rzeczywistość walki o sens istnienia człowieka, każdego z nas, wszedł Jezus, Syn Boga i potomek Abrahama, by swoją śmiercią przynieść życie i nadzieję, która zawieść nie może, bo to On jest Życiem, Prawdą i Drogą. Jego słowa, podobnie jak Jego czyny zbawcze Golgoty i Zmartwychwstania mają wartość nieprzemijającą. Pomimo sprzeciwu tego świata i niezrozumienia, a nawet odrzucenia, Jego miłość miłosierna będzie przemawiać do ludzkich sumień i stanie się miarą sądu nad światem – wskazał ks. abp. Wacław Depo.

Na końcu homilii duchowny przywołał niedawno wypowiedziane słowa papieża Franciszka w odniesieniu do Polski.

– Przywołajmy teraz głos Ojca Świętego Franciszka ze środowej audiencji skierowany do nas, Polaków: „Z racji Narodowego Dnia Życia, który obchodzicie 24 marca, proszę, niech Polska będzie ziemią, która chroni życie w każdym jego momencie – w chwili gdy pojawia się w łonie matki aż do jego naturalnego kresu. Myśląc o waszej Ojczyźnie, chciałbym odnieść się do mojego marzenia, jakie kilka lat temu wyraziłem pisząc o Europie. Nie zapominajcie, że nikt nie jest panem życia, czy to swojego, czy też innych, dlatego z serca Wam błogosławię” – cytował Papieża ks. abp Wacław Depo.

radiomaryja.pl

drukuj