List do uczestników XVIII Pielgrzymki RRM do Doylestown

 


Pobierz

Pobierz

List sekretarza stanu Adama Kwiatkowskiego, szefa gabinetu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, do organizatorów i uczestników XVIII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Amerykańskiej Częstochowy (Doylestown).

Warszawa, 3 lipca 2016 r.

Czcigodny Księże Biskupie!
Czcigodny Ojcze Dyrektorze!
Czcigodny Ojcze Przeorze!
Czcigodni Księża, Czcigodne Siostry Zakonne!
Drodzy Rodacy, Szanowni Państwo!

Z radością przyjąłem wiadomość o XVIII Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja do Stanów Zjednoczonych i Kanady, do Amerykańskiej Częstochowy w Doylestown. Cieszę się, że rola polskich parafii i działających w środowisku emigrantów polskich księży i sióstr zakonnych, którzy realizują swoje posłannictwo wszędzie tam, gdzie z dala od ojczyzny biją polskie serca, jest tak ważna i potrzebna.

Szczególne podziękowania kieruję do Centrali Radia Maryja w Chicago – z ojcem Zbigniewem Pieńkosem na czele – która od 19 lat pełni swoją ewangelizacyjną posługę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, dając zamieszkałym tam rodakom poczucie więzi i bliskości z ojczyzną.

Doceniając wielką rolę, jaką pełni Radio Maryja za granicą, dziękuję za ogromny trud i poświęcenie, z jakim realizujecie dzieło Nowej Ewangelizacji. Ze wzruszeniem wspominam swój udział w pielgrzymce przed trzema laty. Jestem wdzięczny za to, że Polonia i Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Kanadzie w tak wspaniały sposób wyrażają swoje przywiązanie do tradycji, kultury i wiary chrześcijańskiej.

Wszelkie działania, które realizujecie, są bliskie prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie, dla którego budowanie wspólnoty wszystkich Polaków jest jednym z najważniejszych celów prezydentury.

Przyjmijcie państwo wyrazy wdzięczności za pamięć o Polsce, modlitwę za ojczyznę, trwanie przy wierze i tradycji, za wysiłek łączenia wszystkich, którzy pamiętają o polskich korzeniach i w duchu polskości wychowują młode pokolenie urodzone na amerykańskiej ziemi.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica!

Adam Kwiatkowski, szef gabinetu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

drukuj