fot. Tomasz Strąg

KEP: zaprezentowano „Dogmatykę katolicką” ks. kard. Müllera

Dogmatyka katolicka jest naukowym, pełnym i systematycznym opisem prawd wiary i jest podstawą wszystkich dyscyplin teologicznych; swoje źródło ma w objawieniu – powiedział podczas czwartkowej prezentacji tej publikacji w siedzibie KEP ks. kard. Gerhard Ludwig Müller.

Ksiądz Kardynał Müller prefekt Kongregacji Nauki i Wiary podkreślił, że „głównym zadaniem teologii dogmatycznej jest przedstawienie wolnego samoobjawienia się Boga w Jezusie Chrystusie wraz z duchowym i etycznym odniesieniem człowieka do jego świata”. Dodał, że dogmatyka jest podstawą wszystkich dyscyplin teologicznych.

Jej poznanie ma zasadniczy charakter dla katolickiej wiedzy, formacji i dla życia praktycznego. Stąd pewien choćby poziom poznania dogmatyki jest pożyteczny i nawet nieodzowny dla zgłębiających teologię. Przy czym obowiązek ten nie redukuje się u wierzącego, jako istoty osobowej jedynie do wiedzy i umysłu, lecz obejmuje także, jego wolną wolę przyjęcia owego samo objawienia się Boga, a w konsekwencji przekładania go na postępowanie, działanie i życie – podkreślił ks. kard. Müller.

Ks. prof. Krzysztof Góźdź, uczestniczący w prezentacji, podkreślił, że ks. kard. Müller uprawia podstawowy nurt teologii klasycznej, wolny od relatywizacji i naleciałości ponowoczesnych i liberalnych.

W zaciekłych sporach współczesnych między teologią „nowoczesną”, a klasyczną unika jednostronności i redukcjonizmu, i jego wykład jest nowoczesny, a jednocześnie kontynuuje naukę czystą ortodoksyjnie – podkreślił ks. prof. Góźdź.

Jak dodał, „Dogmatyka katolicka”, podobnie jak cała twórczość teologiczna ks. kard. Müllera, „tchnie duchem Chrystusowym, duchem kościoła i duchem człowieka”.

Tchnie prawdziwością, realizmem, ewangelicznością i obecnością Pana, mocą słowa twórczego, dociekliwością i jasnością myśli, bezbłędną poprawnością, a także szacunkiem dla odmiennych opinii – zaznaczył ks. prof. Gwóźdź.

Jak ocenił, książka będzie służyć każdemu, kto zechce poznać istotę katolickiej myśli teologicznej i religijnej.

PAP/RIRM

drukuj