Referat: „Co oznacza, że Bóg jest stwórcą Świata”

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary Stolicy Apostolskiej, Gerhard Kardynał Müller.
Konferencja: Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato Si’

drukuj