Wpisy

Ks. kard. G. L. Müller: Tekst „Fiducia supplicans” jest wewnętrznie sprzeczny i wymaga wyjaśnień

Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, ks. kard. Gerhard Ludwig Müller, wskazał, że tekst niedawno opublikowanej deklaracji Dykasterii ds. Nauki Wiary „Fiducia supplicans” jest wewnętrznie sprzeczny i wymaga dalszych wyjaśnień. Ksiądz kardynał opublikował w języku angielskim, włoskim, hiszpańskim i niemieckim artykuł noszący tytuł: „Jedynym błogosławieństwem Matki Kościoła jest prawda, która nas wyzwoli –  uwagi na temat deklaracji Fiducia supplicans”. Poniżej pełna treść tekstu ks. kard. Gerharda Ludwiga Müllera.

Ks. kard. G. Müller podczas XVI Międzynarodowego Kongresu pt. „Katolicy a cielesność”: W naszym powstaniu z martwych objawimy się ponad naszą naturalną cielesno-duchową jednością jako synowie Boży

Zmartwychwstanie nie zatrzymuje się jedynie na zwykłym odtworzeniu człowieka w jego cielesno-duchowej jedności. W naszym powstaniu z martwych objawimy się ponad naszą naturalną cielesno-duchową jednością jako synowie Boży. Zmartwychwstanie jest włączeniem w relację wiecznego Syna do Ojca za pośrednictwem wszczepienia w naturę Chrystusa, którą dzieli z nami od momentu wcielenia – mówił ks. kard. Gerhard Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, w swoim wykładzie pt. „Wierzę w zmartwychwstanie ciała” wygłoszonym w ramach XVI Międzynarodowego Kongresu „Katolicy a cielesność”.

Ks. kard. G. Müller: Biurokracja brukselska ma dziś charakter antychrześcijański

Pozytywna idea UE przekształciła się w biurokrację brukselską, która ma charakter antychrześcijański. Próbuje się ją dziś brutalnie narzucić państwom członkowskim przy użyciu siły – mówił emerytowany prefekt Kongregacji Doktryny Wiary, ks. kard. Gerhard Müller. Przykładem jest nacisk na to, jak Polacy powinni głosować – dodał.

Ks. kard. G. L. Müller dla „Naszego Dziennika”: Modlę się za Polskę. Bez Kościoła katolickiego Polska jest stracona. Z tego kraju pozostałaby jedynie przestrzeń, na której zachodnie i wschodnie mocarstwa toczyłyby swoje starcia interesów

Jeśli wydrze się wiarę katolicką z serc narodu, Polska stanie się krajem bezwolnym, ponownie bezbronnym wobec konfliktu między liberalnym materializmem mocarstw zachodnich a despotycznym materializmem Wschodu. Mam jednak nadzieję i modlę się każdego dnia, aby Polacy nie tylko lamentowali nad historią, która tak źle się z nimi obeszła, ale także uczyli się z niej, jak unikać dawnych błędów (…). Życzę szczególnie młodym Polakom, aby nie tylko z dumnie podniesioną piersią śpiewali swój hymn narodowy, ale aby z historii cierpienia swojej Ojczyzny wyciągali właściwe wnioski na przyszłość. Bez Kościoła katolickiego Polska jest stracona. Z tego kraju pozostałaby jedynie przestrzeń, na której zachodnie i wschodnie mocarstwa toczyłyby swoje starcia interesów, nie licząc się z godnością, wolnością, kulturą i wiarą Narodu Polskiego. Wiara w Jezusa Chrystusa jest dla Polaków ważniejsza niż zaufanie do Bidena, a miłość do Matki Bożej jest dla Polaków większym oparciem niż zabieganie o względy pani von der Leyen – wskazał ks. kard. Gerhard Ludwig Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, w rozmowie z „Naszym Dziennikiem”.

[TYLKO U NAS] Ks. kard. G. Müller: Całe nauczanie i ogromna wiedza, jaką posiadał Benedykt XVI, skupiła się w jego ostatnich słowach wypowiedzianych przed śmiercią. Tu wybrzmiała jego głęboka wiara

Można próbować doszukiwać się pewnego klucza rozumienia pontyfikatu Benedykta XVI. Tym kluczem jest to szczególne zadanie Papieża, czyli następcy św. Piotra, w kontekście słów Jezusa: „Ty jesteś Piotr-opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół” oraz wyznania św. Piotra: „Ty jesteś Jezus, Syn Boga żywego”. (…) Trzeba zwrócić uwagę na osobistą relację Benedykta XVI do Jezusa Chrystusa, która wybrzmiewa w jego nauczaniu i w tym wszystkim, co sam napisał. Całe to nauczanie i ogromna wiedza teologiczna oraz filozoficzna, jaką posiadał Benedykt XVI, skupiła się w jego ostatnich słowach wypowiedzianych przed śmiercią. (…) Tu wybrzmiała jego głęboka wiara – powiedział w rozmowie z TV Trwam ks. kard. Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012–2017.

[TYLKO U NAS] Ks. kard. G. Müller: Kompleksowa etyka pokoju jest możliwa tylko wtedy, gdy zrozumiemy, że pokój jest owocem miłości Bożej, która przez Ducha Świętego jest rozlana w naszych sercach

Kompleksowa etyka pokoju, mająca na celu dobro wspólne całej rodziny ludzkiej, jest możliwa tylko wtedy, gdy zrozumiemy, że pokój jest owocem miłości Bożej, która przez Ducha Świętego jest rozlana w naszych sercach – powiedział ks. kard. Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017, podczas XV Międzynarodowego Kongresu „Katolicy a wojna i pokój” organizowanego w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

[TYLKO U NAS] Ks. kard. G. Müller: Nikomu nie wolno dać się powstrzymać, zastraszyć lub ogłupić przez antykościelną propagandę

Z czysto ludzkiego punktu widzenia nie możemy po prostu trzymać się jedynie chwalebnych epok historii papiestwa i Kościoła. To byłaby piękna opowieść o triumfie. A potem wsiadamy do tego pociągu i jako triumfatorzy „przejeżdżamy” w blaskach jupiterów przez historię świata. Nie. My naśladujemy Chrystusa ukrzyżowanego, w którym ludzie są niezrozumiani, fałszywie osądzani i oceniani, w którym są osamotnieni i wyśmiewani przez innych. Jeśli Chrystus został wyśmiany na krzyżu, to my również musimy być gotowi znosić to samo szyderstwo i tę samą drwinę, które są skierowane przeciwko nam. Z Chrystusem było to zupełnie nieuzasadnione. U nas czasem kpina jest uzasadniona, ponieważ dajemy do tego powód przez naszą ludzką słabość i grzeszność. Ale w każdym razie nikomu nie wolno dać się powstrzymać, zastraszyć lub ogłupić przez tę antykościelną propagandę  – powiedział ks. kard. Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012–2017, w wywiadzie udzielonym TV Trwam.

[TYLKO U NAS] Ks. kard. G. Müller: W Kościele w żaden sposób nie chodzi o władzę w sensie politycznym, lecz o prawdę Chrystusa, która nas wyzwala

Obecnie wiele osób zabiera publicznie głos, domagając się czegoś, zupełnie nie rozumiejąc, czym jest Kościół. Mylą Kościół z jakąś organizacją, w której chodzi o władzę. Widzą, że ktoś ma władzę, więc domagają się jej dla siebie. A to jest wielkim nieporozumieniem. W Kościele w żaden sposób nie chodzi o władzę w sensie politycznym, lecz chodzi o prawdę Chrystusa, która nas wyzwala – mówił J.E. ks. kard. Gerhard L. Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012–2017, w wywiadzie udzielonym TV Trwam.

Ks. kard. G. L. Müller: Kościół jest jak matka

„Nie może już mieć Boga za ojca ten, kto nie ma Kościoła za matkę” („De unitate Ecclesiae” 6). Tak sformułował to święty biskup Cyprian z Kartaginy wobec tych wszystkich, którzy oddzielają się od Kościoła, swojej matki, arogancko, lub nawet tylko zawiedzeni – z powodu ludzkich słabości jego przedstawicieli. Kościół jako Oblubienica i Ciało Chrystusa oraz Świątynia Ducha Świętego jest sakramentalną obecnością Słowa Bożego, które z Maryi przyjęło nasze ciało i rozbiło swój namiot wśród nas. Tu następuje największe zjednoczenie w całej historii. Maryja jest prawdziwym symbolem i wiecznym paradygmatem wypełnienia woli Boga, który zawsze pragnie naszego zbawienia i szczęścia – mówił w homilii wygłoszonej w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ossowie ks. kard. Gerhard L. Müller.