Wpisy

[TYLKO U NAS] Ks. kard. G. Müller: Całe nauczanie i ogromna wiedza, jaką posiadał Benedykt XVI, skupiła się w jego ostatnich słowach wypowiedzianych przed śmiercią. Tu wybrzmiała jego głęboka wiara

Można próbować doszukiwać się pewnego klucza rozumienia pontyfikatu Benedykta XVI. Tym kluczem jest to szczególne zadanie Papieża, czyli następcy św. Piotra, w kontekście słów Jezusa: „Ty jesteś Piotr-opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół” oraz wyznania św. Piotra: „Ty jesteś Jezus, Syn Boga żywego”. (…) Trzeba zwrócić uwagę na osobistą relację Benedykta XVI do Jezusa Chrystusa, która wybrzmiewa w jego nauczaniu i w tym wszystkim, co sam napisał. Całe to nauczanie i ogromna wiedza teologiczna oraz filozoficzna, jaką posiadał Benedykt XVI, skupiła się w jego ostatnich słowach wypowiedzianych przed śmiercią. (…) Tu wybrzmiała jego głęboka wiara – powiedział w rozmowie z TV Trwam ks. kard. Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012–2017.

[TYLKO U NAS] Ks. kard. G. Müller: Kompleksowa etyka pokoju jest możliwa tylko wtedy, gdy zrozumiemy, że pokój jest owocem miłości Bożej, która przez Ducha Świętego jest rozlana w naszych sercach

Kompleksowa etyka pokoju, mająca na celu dobro wspólne całej rodziny ludzkiej, jest możliwa tylko wtedy, gdy zrozumiemy, że pokój jest owocem miłości Bożej, która przez Ducha Świętego jest rozlana w naszych sercach – powiedział ks. kard. Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017, podczas XV Międzynarodowego Kongresu „Katolicy a wojna i pokój” organizowanego w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

[TYLKO U NAS] Ks. kard. G. Müller: Nikomu nie wolno dać się powstrzymać, zastraszyć lub ogłupić przez antykościelną propagandę

Z czysto ludzkiego punktu widzenia nie możemy po prostu trzymać się jedynie chwalebnych epok historii papiestwa i Kościoła. To byłaby piękna opowieść o triumfie. A potem wsiadamy do tego pociągu i jako triumfatorzy „przejeżdżamy” w blaskach jupiterów przez historię świata. Nie. My naśladujemy Chrystusa ukrzyżowanego, w którym ludzie są niezrozumiani, fałszywie osądzani i oceniani, w którym są osamotnieni i wyśmiewani przez innych. Jeśli Chrystus został wyśmiany na krzyżu, to my również musimy być gotowi znosić to samo szyderstwo i tę samą drwinę, które są skierowane przeciwko nam. Z Chrystusem było to zupełnie nieuzasadnione. U nas czasem kpina jest uzasadniona, ponieważ dajemy do tego powód przez naszą ludzką słabość i grzeszność. Ale w każdym razie nikomu nie wolno dać się powstrzymać, zastraszyć lub ogłupić przez tę antykościelną propagandę  – powiedział ks. kard. Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012–2017, w wywiadzie udzielonym TV Trwam.

[TYLKO U NAS] Ks. kard. G. Müller: W Kościele w żaden sposób nie chodzi o władzę w sensie politycznym, lecz o prawdę Chrystusa, która nas wyzwala

Obecnie wiele osób zabiera publicznie głos, domagając się czegoś, zupełnie nie rozumiejąc, czym jest Kościół. Mylą Kościół z jakąś organizacją, w której chodzi o władzę. Widzą, że ktoś ma władzę, więc domagają się jej dla siebie. A to jest wielkim nieporozumieniem. W Kościele w żaden sposób nie chodzi o władzę w sensie politycznym, lecz chodzi o prawdę Chrystusa, która nas wyzwala – mówił J.E. ks. kard. Gerhard L. Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012–2017, w wywiadzie udzielonym TV Trwam.

Ks. kard. G. L. Müller: Kościół jest jak matka

„Nie może już mieć Boga za ojca ten, kto nie ma Kościoła za matkę” („De unitate Ecclesiae” 6). Tak sformułował to święty biskup Cyprian z Kartaginy wobec tych wszystkich, którzy oddzielają się od Kościoła, swojej matki, arogancko, lub nawet tylko zawiedzeni – z powodu ludzkich słabości jego przedstawicieli. Kościół jako Oblubienica i Ciało Chrystusa oraz Świątynia Ducha Świętego jest sakramentalną obecnością Słowa Bożego, które z Maryi przyjęło nasze ciało i rozbiło swój namiot wśród nas. Tu następuje największe zjednoczenie w całej historii. Maryja jest prawdziwym symbolem i wiecznym paradygmatem wypełnienia woli Boga, który zawsze pragnie naszego zbawienia i szczęścia – mówił w homilii wygłoszonej w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ossowie ks. kard. Gerhard L. Müller.

Ks. kard. G. Müller dla „Naszego Dziennika”: Kościół to nie dom towarowy, gdzie z uśmiechem na twarzy obsługuje się klientów i stara zaspokoić wszelkie ich życzenia

Kościół to nie jest dom towarowy czy galeria handlowa, gdzie z uśmiechem na twarzy obsługuje się klientów i stara zaspokoić wszelkie ich oczekiwania czy życzenia (…). Nigdy nie możemy uginać się przed propagandą świata. Musimy mieć odwagę głosić prawdę o miłości Boga do człowieka, być apostołami prawdy i życia – wskazał ks. kard. Gerhard Ludwig Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, w rozmowie z „Naszym Dziennikiem”.

Ks. kard. G. Müller: Udział osób LGBT w synodzie to niszczenie Kościoła

Osoby będące poza Kościołem oraz te, które same się z niego wykluczają, negując Boże objawienie np. prawdę o istnieniu dwóch odrębnych płci: mężczyzny i kobiety, jak osoby LGBT, nie mogą brać udziału w synodzie. Ich obecność byłaby niszczeniem Kościoła – powiedział ks. kard. Gerhard Ludwig Müller, były prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, w rozmowie z Polską Agencją Prasową. „Synodalność to jest zachowanie w Kościele, a nie poza jego wspólnotą Kościoła” – zaznaczył.

Ks. kard. G. Müller: „Odmawianie sakramentów z powodu pandemii jest działaniem przeciwko Duchowi Świętemu”

6 grudnia kardynał Gerhard Müller udzielił wywiadu dla działającego w Wiedniu Instytutu św. Bonifacego. Niemieckojęzyczna prasa, cytująca niektóre jego fragmenty, była oburzona. Oto obszerne tłumaczenie, które pozwala zrozumieć przyczynę takiej reakcji. Chociaż niektóre pytania odnoszą się do tego, co dzieje się w Austrii, odpowiedzi są aktualne wszędzie: kardynał wziął w obronę sumienia „zwykłych ludzi”, znajdujących się wobec niepokojącej totalitarnej zmiany pożądanej przez elitę, która w pandemii znajduje doskonałą okazję do pełnej realizacji swego urojonego programu.

Ks. kard. G. Müller: Politycy wykorzystują pandemię do stworzenia nowego człowieka

Panuje pewien chaos, który z jednej strony wynika z niewystarczającej wiedzy o niebezpieczeństwach związanych z koronawirusem i o jego skutkach, a z drugiej – z chęci wykorzystania tej okazji do podporządkowania ludzi rygorom totalnej kontroli i ustanowienia rządu sprawującego nadzór, jak przyznają sami przedstawiciele „wielkiego resetu”. Klaus Schwab stwierdził, że koronawirus to szansa. Im się wydaje, że przy pomocy nowoczesnych środków komunikacji mogą stworzyć nowego człowieka na swój obraz i podobieństwo. A ja wcale nie chcę być stworzony ani zbawiony na obraz i podobieństwo Klausa Schwaba, Billa Gatesa, George’a Sorosa czy innych ludzi tego pokroju, którzy zgromadzili góry pieniędzy, ale innych nawołują do zaciskania pasa, podczas gdy sami latają do Glasgow prywatnymi odrzutowcami – wskazuje ks. kard. Gerhard Ludwig Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, w wywiadzie przeprowadzonym przez Instytut św. Bonifacego.