Apel o odpowiedzialne decyzje w sprawie życia

Księża biskupi zaapelowali m.in. do polityków o odpowiedzialne decyzje w kwestiach ludzkiego życia. Apel ten znajduje się w dokumencie bioetycznym Konferencji Episkopatu Polski zatytułowanym „O wyzwaniach, przed którymi stoi współczesny człowiek”. Dokument został zaprezentowany o godz. 11.00 w Warszawie.

W prezentacji dokumentu wzięli udział: ks. abp Henryk Hoser, przewodniczący Zespołu KEP ds. Bioetycznych; ks. bp Wojciech Polak, Sekretarz Generalny KEP i dr Piotr Klimas, lekarz – ginekolog.

Ks. abp Henryk Hoser przewodniczący zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych zwraca uwagę, że jest to dokument niezbyt obszerny, a więc dostępny do możliwości asymilacji bardzo wielu ludzi.

– Staraliśmy się pisać ten dokument w języku zrozumiałym. Tym bardziej jest to ważne, że dotyczy rzeczy trudno dostępnych dla niefachowca. Niefachowiec widzi tylko to co jest ad oculos dostrzegalne i nie wchodzi w problemy  daleko posuniętej biologii, a więc genetyki, embriologii, metod stosowanych w medycynie, w cały kontekst patologiczny np. niepłodności ludzkiej. To jest niezwykle złożony temat, niemniej jednak staramy się pewne luki tego rozumowania uzupełnić – powiedział ks. abp. Henryk Hoser.

Podczas prezentacji ks. abp Henryk Hoser skrytykował rządowy program zakładający refundację in vitro, ocenił, że w Polsce nie leczy się przyczyn niepłodności. Wskazał również, że w dokumencie bioetycznym zwrócono uwagę, iż katolik nie powinien być człowiekiem bezmyślnym i bezczynnym, ale musi przeciwstawiać się zagrożeniom.

Ks. bp Wojciech Polak odnosząc się do dokumentu stwierdził, że wszelkie wątpliwości co do istnienia człowieka należy rozstrzygać na korzyść życia.

– Takim podstawowym przesłaniem, które w tym tekście chcemy przekazać i które się odnajduje to przypomnienie prawdy, że życie ludzkie ma zawsze taką samą wartość, że z tej podstawowej zasady wynikają konkretne wnioski, które tu są podjęte; że wszelkie wątpliwości co do istnienia człowieka zawsze należy rozstrzygać na korzyść życia. Tu m.in. przywołana jest encyklika „Evangelium Vitae”, gdzie Ojciec Święty – błogosławiony Jan Paweł II mówi, że w tych kwestiach trzeba przyjmować zasadę, że nawet prawdopodobieństwo istnienia życia ludzkiego jest już wystarczającym motywem, żeby z wielkim szacunkiem i troską nad tą rzeczywistością się pochylać – powiedział ks. bp Wojciech Polak.

W dokumencie KEP zwrócono szczególną uwagę na kwestię zapłodnienia pozaustrojowego i problem eugeniki. Opisuje m.in. istotę zagrożeń dla życia ludzkiego w fazie prenatalnej, odnosi się również do obecnej sytuacji kulturowej i politycznej. W dokumencie są przedstawione także postawy ludzi, którzy stają w obronie życia ludzkiego.

Księża biskupi, w kontekście toczącej się batalii politycznej dotyczącej prawodawstwa zabezpieczającego życie człowieka zwracają uwagę na postawy polityków i ich wielką odpowiedzialność za ludzkie życie.

Etyk, ks. prof. Paweł Bortkiewicz, mówi, że dokument bioetyczny KEP, jest także, wołaniem o rozbudzanie sumień przy decydowaniu o ludzkim życiu. Ks. prof. Bortkiewicz dodaje również, że działania polityków długofalowo wpływają na całe rodziny i naród.

– Działania polityczne budzą olbrzymi niepokój, budzą olbrzymie zastrzeżenia. Jednocześnie trzeba powiedzieć, że te działania mogą być skorygowane. Rolą polityka jest służenie dobru wspólnemu rodzin, narodu. Miejmy nadzieję, że ten dokument dotrze do sumień tych polityków, którzy być może ulegają w tej chwili nagonce medialnej. Przede wszystkim nagonce politycznej, tzw. dyscyplinie partyjnej. I pod wpływem tej dyscypliny są całkowicie chwiejni w swoich sumieniach. Miejmy nadzieję, że ten dokument pomoże tym, którzy chcą z takiej pomocy skorzystać, aby wybrać życie, prawdę i dobro człowiekapowiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

Dr inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka zwraca uwagę, że na całym świecie toczy się walka o bezwzględną ochronę życia.

Trzeba przy tym zauważyć rolę katolickich mediów broniących prawa do życia, ale także mediów, które uprawiają propagandę aborcyjną i promocję in vitro.

– Coś się dzieje z ludzkością – może to za dużo powiedziane – z decydentami ludzkości. Popatrzę może nie tylko w stronę Brukseli, ale też Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy wspaniałego obrońcę życia – prezydenta Reagana; jego deklaracje, jego proklamacje. Ja jako stary obrońca życia bym się pod nimi podpisał. On jasno napisał: „ja, jako prezydent Stanów Zjednoczonych, deklaruję i proklamuję człowieczeństwo każdego poczętego dziecka od momentu poczęcia”. Obecnie mamy katastrofę spowodowaną przez ostatnie rządy zmieniających się prezydentów. Myślę o Clintonie, o obecnym prezydencie Obamie. To jest polityka śmierci powiedział dr inż. Antoni Zięba.

Paweł Wosicki prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia powiedział, że dokument jest ważny z kilku względów. Po pierwsze odnosi się on bezpośrednio do aktualnych dziś tematów.

– Sprawa in vitro, czy sprawa aborcji – szczególnie eugenicznych, sprawa polityki rodzinnej, jak również sprawa postaw polityków, którzy deklarują się jako katolicy jest bardzo ważna. Polityk musi się kierować hierarchią wartości. Dokument bardzo wyraźnie mówi o tym, że polityk który określa się jako katolik nie może w życiu politycznym od tego abstrahować – powiedział Paweł Wosicki.

Dokument wskazuje również, że w zasadzie ideologia czy postawa, która stoi za aborcją i in vitro jest taka sama – zwraca uwagę Paweł Wosicki.

– Dokument wyraźnie wskazuje na to, że jest to instrumentalne traktowanie człowieka. Z jednej strony na siłę nie chce się mieć dziecka i wtedy się walczy z płodnością, walczy się z dzieckiem zabijając je. Druga skrajność to – „chcę”. Za wszelką cenę chcę mieć dziecko i tutaj też nie zważam na wszelkie sprawy moralne i medyczne. Dokument mówi także o krzywdzie, która dzieje się małżonkom i dziecku – powiedział Paweł Wosicki.

RIRM

drukuj