(fot. PAP)

Wotum nieufności dla Komisji Europejskiej?

Brytyjski poseł do Parlamentu Europejskiego, Nigel Farage zwrócił się do eurodeputowanych o poparcie wniosku o wotum nieufności dla Komisji Europejskiej w związku z kryzysową sytuacją na Cyprze. Farage argumentuje, że KE wprowadziła kontrolę kapitału w tym kraju, co jak podkreśla jest całkowicie sprzeczne z wyznawaną zasadą swobodnego przepływu kapitału.

Parlament Europejski może rozliczać Komisję Europejską za jej działania, co chce wykorzystać Nigel Farage, wysyłając list do europosłów z prośbą o ich poparcie dla wotum nieufności. Przygotowano formalny wniosek, który ma umożliwić przeprowadzenie głosowania na forum PE ws. wotum nieufności dla Komisji Europejskiej. We wniosku tym czytamy, że działania KE w sprawie kryzysu związanego z długiem cypryjskim doprowadziły do poważnych niezamierzonych konsekwencji, w tym do ogromnej i wysoce szkodliwej utraty zaufania zarówno do waluty euro, jak i do banków strefy euro.

Ponadto w dokumencie zapisano, że ten brak zaufania ma wpływ na każdego , kto posiada konto bankowe w całej eurostrefie i poza nią. Do sprawy odnosi się poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Mirosław Piotrowski – Nie jest to pierwsza próba zgłoszenia wotum nieufności dla Komisji Europejskiej, a de facto samego pana Barroso. Nigel Farage w poprzedniej kadencji doprowadził do debaty w PE, w której pan Barroso musiał się tłumaczyć. Sukcesem będzie, jeśli wniosek ten w ogóle zostanie przyjęty, bo wynik głosowania jest z góry przesądzony. Pan Barroso pozostanie na swoim stanowisku.

Tak naprawdę akcja ta wkomponowuje się w już rozpoczętą batalię o kolejne pięć lat Barroso, jako szefa Komisji Europejskiej, czyli o trzecią kadencję. Nie jest tajemnicą, że ochotę na to stanowisko ma Martin Schulz, obecny przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z Regulaminem Europarlamentu wniosek o wotum nieufności dla Komisji może złożyć na ręce Przewodniczącego Parlamentu jedna dziesiąta jego członków, a do jego uchwalenia wymagana jest większość dwóch trzecich oddanych głosów i większość głosów członków Parlamentu. Wyniki głosowania przekazywane są przewodniczącemu Rady i przewodniczącemu Komisji. Z kolei debata i głosowanie odbywają się najpóźniej podczas pierwszej sesji miesięcznej następującej po złożeniu wniosku.

Dawid Nahajowski, Bruksela

drukuj