Posłani, by głosić Dobrą Nowinę

List o. Michaela Brehla CSsR, przełożonego generalnego Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, dotyczący Roku Wspierania Powołania Redemptorystowskiego

 

Rok Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego
Uroczystość św. Alfonsa, 1 sierpnia 2013 – dzień rocznicy założenia Zgromadzenia, 9 listopada 2014

Drodzy Współbracia, Siostry i Współpracownicy!

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15). Takimi słowami, wziętymi z fragmentu Ewangelii na dzisiejsze święto, Jezus Zmartwychwstały posyła swoich uczniów, aby kontynuowali misję powierzoną Mu przez Ojca. Jezus nadal czyni to samo dziś, wzywając mężczyzn i kobiety i posyłając ich, jak posłał pierwszych uczniów.

Wiemy, że „żywotność Zgromadzenia w pełnieniu jego apostolskiej misji zależy od ilości i jakości kandydatów, którzy chcą się przyłączyć do wspólnoty redemptorystów” (Konst. 79). Taki kandydat musi być kształtowany i formowany poprzez misyjną wizję Zgromadzenia. „Będzie miał świadomość, że przynależy i chętnie uczestniczy w misji Zgromadzenia na całym świecie, które bierze na serio wyzwanie do wyczulenia na znaki czasu i podejmuje żywotne decyzje apostolskie, odpowiadające w sposób zawsze nowy na nasze wezwanie do misji” (Decyzje XXIV Kapituły Generalnej, 6.17).

Wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził Zarząd Generalny, uwydatniła wyzwania i trudności, przed którymi staje dzisiejsze duszpasterstwo powołań. W każdej Konferencji uświadamialiśmy sobie, że dana jednostka musi skupić swoją uwagę na tym istotnym wymiarze naszej misji i określić konkretne kroki i działania w celu realizowania tej ważnej posługi.

W marcu 2013 r. Sekretariat Generalny ds. Formacji wysunął formalną propozycję, aby Zarząd Generalny ustanowił rok dla wspierania naszego powołania redemptorysty misjonarza. Idąc dalej, Sekretariat Generalny ds. Formacji zaproponował, aby rozpoczęcie takiego roku splotło się ze Światowym Dniem Młodzieży w Rio de Janeiro (23-28 lipca 2013).

Zarząd Generalny zaakceptował tę propozycję i potwierdza, że całe Zgromadzenie będzie celebrować „Rok Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego”, który rozpocznie się w uroczystość św. Alfonsa, 1 sierpnia 2013 i będzie trwać do Dnia Założenia Zgromadzenia 9 listopada 2014 r. Ogłoszenie tego roku będzie miało miejsce w Dzień Alfonsjański w Aparecida 22 lipca 2013 r., a oficjalna inauguracja odbędzie się 1 sierpnia 2013 r. w kościele pw. św. Alfonsa w Rio de Janeiro.

Moim listem pragnę zaprosić każdą prowincję, wiceprowincję, regię, misję i wspólnotę w Zgromadzeniu, aby zaczęły myśleć o tym, jak ten rok celebrować. Zachęcam, abyśmy rozpoczynali od propagowania naszej misji. Jesteśmy redemptorystami misjonarzami: kapłani, bracia, siostry oraz świeccy mężczyźni i kobiety, którzy są posłani, aby głosić Dobrą Nowinę ciągle na nowo. Przede wszystkim jesteśmy posłani do opuszczonych i ubogich. Po drugie, każda jednostka powinna zbadać konkretne kroki, które może zaimplementować w rozwój duszpasterstwa powołań. To wymaga promowania naszego powołania misyjnego, jak również towarzyszenia kandydatom. Po trzecie, każda wspólnota powinna rozważyć specyficzne sposoby, na jakie może celebrować powołanie redemptorysty misjonarza.

Podczas tego specjalnego Roku Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego Zarząd Generalny roześle dalsze przemyślenia, aby przez to dopomóc nam uświadomić sobie przedmiot tych obchodów. Poprosiłem Sekretariat Generalny ds. Formacji, aby przygotował materiały, które wspomogą naszą wspólną refleksję. Zapraszam również każdą jednostkę do dzielenia się konkretnymi inicjatywami, które planuje podjąć wraz z całym Zgromadzeniem, tak abyśmy wzajemnie wspierali się i uczyli jeden od drugiego.

“Sam Duch Chrystusa wzbudza w Kościele misjonarzy. Zazwyczaj jednak, aby przekazać zaproszenie Chrystusa do grona Jego apostołów, posługuje się kontaktami i relacjami, jakie istnieją między ludźmi„ (Konst. 80). Niech Duch Święty prowadzi nasze starania i inicjatywy. Ten specjalny rok zawierzamy opiece Maryi, naszej Matki Nieustającej Pomocy. Jej ”tak„ wypowiedziane Bogu ciągle rozbrzmiewa w sercach wszystkich redemptorystów misjonarzy. Św. Alfons uznawał Maryję za misjonarkę par excellence, która towarzyszy nam w każdym rodzaju naszego posługiwania.

Niech św. Alfons, wszyscy nasi święci i błogosławieni oraz redemptoryści misjonarze z każdej epoki inspirują nas, gdy przeżywamy nasze powołanie misyjne i głosimy Ewangelię zawsze na nowo.

Wasz brat w Odkupicielu

Michael Brehl, C.Ss.R.
Przełożony Generalny

drukuj