O. Michael Brehl CSsR: 25 lat Miłosierdzia Boga przez środki masowego przekazu

Radio Maryja, które obchodzi dziś srebrny jubileusz prowadzone jest przez Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela. List z okazji XXV Rocznicy Powstania Radia Maryja skierował do zebranych o. Michael Brehl CSsR – Przełożony Generalny Zgromadzenia.

List od przełożenego generalego redemptorystów odczytał o. Dariusz Paszyński CSsR, wikariusz prowincjała.

o. Michael Brehl CSsR wyraził radość ze świętowania 25 lat istnienia Radia Maryja.

– 25 lat głoszenia tajemnicy „copiosa redemptio” (obfitego odkupienia), Miłosierdzia Boga przez środki masowego przekazu oraz tak wiele innych spotkań, pielgrzymek i grup modlitewnych – napisał Przełożony Generalny Zgromadzenia.

 

Przełożony oo. Redemptorystów wspomniał początki chrześcijańskiej wspólnoty w Jerozolimie po Wniebowstąpieniu Odkupiciela. Szczególną uwagę zwrócił na postać Maryi – obecnej od samego początku ważnego wydarzenia.

– Wszyscy uczniowie trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją Matką Jezusa i braćmi Jego. Od początku uczniowie gromadzili się wokół Maryi – Matki Jezusa. Ona towarzyszyła im w modlitwie, głoszeniu, służbie i każdej chwili ich życia. I Ona czyni to samo dzisiaj jako Nasza Matka Nieustającej Pomocy i Matka Miłosierdzia – wskazał kapłan.

Świętując istnienie 25-lecia Radia Maryja Przełożony Generalny Zgromadzenia dziękował za liczne błogosławieństwa.

– Miliony ludzi, którzy słuchali Słowa Bożego, modlili się na różańcu wspólnie z Matką Najświętszą, odnowili swoje postanowienie kroczenia za Jezusem–Odkupicielem oraz służyli pokornie i z poświęceniem braciom i siostrom. Jakże wielu młodych ludzi otrzymało pomoc w rozeznawaniu ich powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego, chrześcijańskiego małżeństwa, rodziny i innych posług, które są kontynuacją misji Jezusa. Jakże wielu rodziców znalazło odwagę i nadzieję, by tworzyć chrześcijański dom i wychowywać w wierze. Jakże wielu starszych ludzi zostało pocieszonych przez przyjazne głosy płynące do ich domów, gdzie często żyją samotnie – podkreślił o. Michael Brehl CSsR.

Ważne jest, by narzędzie ewangelizacji i źródło informacji jakim jest Radio Maryja, a któremu ufa wielu ludzi – troskliwie i ostrożnie rozeznawało przesłanie, które ma głosić – zaznaczył redemptorysta.

– Pod kierownictwem o. Tadeusza Rydzyka CSsR i przy wsparciu prowincjała redemptorystów w komunii z Kościołem niech Radio Maryja będzie dalej narzędziem głoszenia Ewangelii, ciągle odnawianym przez Ducha Świętego i nauczanie Ojca Świętego Franciszka. Niech będą dzięki Bogu, który zawsze jest Wierny. Chwała Jezusowi, Naszemu Odkupicielowi, który wszystkim daje Swe obfite Odkupienie. Niech Duch Święty, który napełnił Dobrą Nowiną Maryję błogosławi i strzeże ważnej służby Radia Maryja oraz niech umacnia wszystkich wierzących w mądrości i nadziei (…). Niech Niepokalanie Poczęta Najświętsza Maryja Panna otacza was swą czułą macierzyńską miłością – podkreślił Przełożony Generalny Zgromadzenia.

RIRM

drukuj