fot. archiwum redemptor.pl

O. Michael Brehl CSsR ponownie Przełożonym Generalnym Redemptorystów

O. Michael Brehl CSsR z Kanady ponownie został wybranym Przełożonym Generalnym Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptorystów) – stało się to w czasie XXV Kapituły Generalnej w Pattaya w Tajlandii, w 284 rocznicę założenia Zgromadzenia, 9 listopada 2016 r. Otrzymał 92 głosy na 101 możliwych.

O. Michael Brehl urodził się 7 stycznia 1955 r. w Toronto. Pochodzi z bardzo religijnej i związanej z Kościołem katolickiej rodziny, która do dziś wspiera go na różne sposoby. Poznał Redemptorystów i rozwinął  w sobie wielką miłość i nabożeństwo  do św. Alfonsa Liguori, Założyciela Zgromadzenia, a także umiłowanie jego misji, tj. pójścia do ubogich i opuszczonych.

Swoje pierwsze śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1976 r., a święcenia kapłańskie  otrzymał 3 marca 1980 r. Jako członek Prowincji Toronto wykorzystywał swoje talenty w pracy parafialnej, głosząc misje ludowe, formując nowicjuszy i kleryków redemptorystów oraz w administracji. Po zjednoczeniu w 1997 r. dwóch angielskojęzycznych prowincji Redemptorystów w Kanadzie Edmonton i Toronto) został wybrany w 2002 r. jako drugi z kolei przełożony nowej prowincji, po o. Ray’u Corriveau. Przez 7 lat był bardzodobrym jej przełożonym i angażował się także w życie i pracę Zgromadzenia na poziomie światowym. Pomagał w organizacji Kapituł Generalnych w 2003 i 2009 r. i był ich moderatorem. W czasie tej ostatniej w 2009 r. został wybrany Przełożonym Generalnym i pełnił  ten urząd przez 7 lat. Mówi płynnie po angielsku, francusku, włosku i porozumiewa się po hiszpańsku i portugalsku.

W środę, 9 listopada  2016 r., w czasie pierwszego głosowania został ponownie wybrany na ten urząd – jest to znak uznania Współbraci z całego świata. Wzywa bez lęku Redemptorystów do stałego powracania do ich misji ewangelizacji i troski o ubogich i najbardziej opuszczonych. Ma wielką wiedzę nt. historii Redemptorystów, świętych, znaczących Współbraci, Konstytucji i Statutów Zgromadzenia oraz jego wielorakich dzieł apostolskich w świecie.

Dziękujemy Duchowi Świętemu za prowadzenie i za dar naszego Współbrata dla dobra Zgromadzenia.

o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR, Warszawa

drukuj