Ojciec Bernard Łubieński – misjonarz

Z okazji 130. rocznicy powrotu redemptorystów na ziemie polskie i 80. rocznicy śmierci o. Bernarda Łubieńskiego CSsR premierowo  został zaprezentowany film dokumentalny pt. „Misjonarz”. Dokument opowiada o życiu i działalności redemptorysty żyjącego na przełomie XIX i XX wieku.

Podczas pierwszego dnia sympozjum naukowego pt. „W służbie Obfitego Odkupienia”, które odbywa się w Wyższym Seminarium Duchownym w Tuchowie miała miejsce premierowa projekcja filmu dokumentalnego pt. „Misjonarz”.

Trailer filmu „Misjonarz”

Film opowiada o życiu i działalności o. Łubieńskiego, który żył na przełomie XIX i XX wieku. Tytuł nawiązuje do gorliwej posługi, jaką pełnił redemptorysta. Był szanowanym i wybitnym misjonarzem oraz rekolekcjonistą. Potrafił rozmawiać z każdym człowiekiem, prowadząc go drogą Ewangelii. Ojciec Łubieński nazywany był „niestrudzonym głosicielem Słowa Bożego”. Z Dobrą Nowiną starał się docierać do wszystkich warstw społecznych, głosząc rekolekcje pośród ubogich oraz sług domowych, robotników, mieszkańców miast i wsi, a także ówczesnej szlachty i arystokracji.

Reżyserii filmu „Misjonarz” podjęli się Dariusz Walusiak oraz o. Maciej Sadowski CSsR. Duet ten zrealizował wcześniej inny film dokumentalny pt. „W służbie Odkupienia. Redemptoryści polscy w okowach dwóch totalitaryzmów”.

Obecnie dobiega końca proces beatyfikacyjny o. Bernarda Łubieńskiego. Ojciec Maciej Sadowski zaznacza, że film ma być nie tylko „hołdem oddanym temu wielkiemu misjonarzowi redemptoryście, ale także ma choć trochę przyczynić się do rozszerzenia jego kultu i wyproszenia u Boga za jego wstawiennictwem cudu, który będzie ostateczną pieczęcią świętości, złożoną na księdze jego pięknego życia”.

RIRM/ Nasz Dziennik

drukuj