Młodzieżowe Czuwania z Redemptorystami: Droga wewnętrzna – Sprawiedliwość

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko był patronem, pierwszego po wakacjach, czuwania dla młodzieży w Tuchowie, które odbyło się 19 października.

Spotkanie rozpoczęło o godzinie 18.30 Mszą Świętą, której przewodniczył ks. bp Leszek Leszkiewicz. Wygłosił on homilię, a następnie kazanie na liturgii Słowa zaraz po Eucharystii. Ksiądz biskup mówił nam, czym powinna być dzisiaj nasza sprawiedliwość w stosunku do Boga i drugiego człowieka.

Całej konferencji można posłuchać na Facebooku na stronie „Młodzieżowe Czuwania z Redemptorystami”.

Ksiądz biskup pobłogosławił też zebranych relikwiami bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Zebrani udali się następnie do jadalni pielgrzyma, aby uzupełnić siły przygotowanym poczęstunkiem i wspólnie spędzić czas przed kolejnym punktem programu. Tym był różaniec odmówiony na przyklasztornych dróżkach różańcowych. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych dominowała atmosfera skupienia i modlitwy.

Następne czuwanie z serii „Droga wewnętrzna” odbędzie się 23 listopada. Mszę Świętą, która zainauguruje to spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.30.

Michał Zieliński CSsR/RIRM

drukuj