Zmarł o. Jan Piekarski CSsR

Dziś, po kilkutygodniowym pobycie w Szpitalu Wolskim w Warszawie, zmarł śp. o. Jan Piekarski CSsR. Przeżył 88 lat – w Zgromadzeniu Redemptorystów 71 lat,  a w kapłaństwie 63 lata.

O. Jan Piekarski – urodził się 16 X 1924 r. w Krakowie. Profesję zakonną złożył 2 II 1941 r. Święcenia kapłańskie przyjął 17 IV 1949 r. Pracował w Bardzie Śląskim i Wrocławiu, następnie pełnił funkcję ekonoma Prowincji najpierw w Krakowie, później w Warszawie. W latach 1965-1969 pełnił urząd prowincjała. Za jego kadencji utworzono dom zakonny w Lubaszowej oraz otwarto dom wypoczynkowy w Rowach. W latach 1971-2007 pracował w Rzymie, gdzie pełnił funkcję prokuratora misji zagranicznych, wicerektora i ekonoma domu generalnego. Był również duszpasterzem sióstr zakonnych oraz przewodnikiem i opiekunem pielgrzymów. Po powrocie do Polski zamieszkał w Warszawie, we wspólnocie domu zakonnego w Warszawie przy ul. Karolkowej. Zmarł w szpitalu na Woli 22 X 2012 r.

Pogrzeb śp. o. Jana Piekarskiego odbędzie się w czwartek, 25 października w Warszawie. Msza św. pogrzebowa w kościele św. Klemensa rozpocznie się o godz. 12:30. O godz. 14:00 pogrzeb na Cmentarzu Wolskim.

drukuj