Apel poseł Sobeckiej do Śląskiego Kuratorium Oświaty

W odpowiedzi na wstrzymanie modlitwy przed zajęciami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golasowicach, poseł Anna Sobecka wystosowała list do Śląskiego Kuratora Oświaty. Posłanka apeluje w nim o przywrócenie modlitwy przed lekcjami w tej szkole.

W liście posłanka PiS ubolewa nad działaniami, których podjęło się kuratorium, i których efektem jest zakaz modlitwy przed lekcjami. Zauważa, że wspólna modlitwa, którą uczniowie odmawiali codziennie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych spełniała ,,nie tylko rolę integrującą i  wychowawczą, ale także wyciszała dzieci i była wyrazem ekumenizmu oraz tolerancji”.

Anna Sobecka podkreśla również, że polskie prawo nie zabrania modlitwy w publicznej szkole poza lekcjami religii. Poseł stwierdza także, że wprowadzenie takiego zakazu jest ,,przejawem braku tolerancji oraz poszanowania wieloletniej tradycji szkoły” oraz ,,próbą dyskryminacji chrześcijan”.

RIRM

drukuj