Nauczyciele apelują do premiera

Związek Nauczycielstwa Polskiego w liście otwartym do premiera Donalda Tuska zaapelował o podjęcie pilnych działań w celu zahamowania masowej redukcji etatów nauczycielskich. ZNP apeluje też o podjęcie debaty o zmianie systemu finansowania edukacji. 

W ocenie szefa ZNP, skala zwolnień nauczycieli w Polsce jest alarmująca. Związek domaga się, by rząd i parlament przygotował przepisy, które zatrzymają nauczycieli w zawodzie oraz wykorzystają ich wysokie kwalifikację zawodowe w pełniejszym zakresie.

 – Związek Nauczycielstwa Polskiego, poważnie zaniepokojony brakiem racjonalnej polityki kadrowej w oświacie, zwraca się do pana premiera o podjęcie przez rząd pilnych działań w celu zahamowania masowej redukcji etatów nauczycielskich, a tym samym zatrzymania na rynku pracy tysięcy wysoko wykwalifikowanych pracowników – napisał prezes ZNP Sławomir Broniarz w ogłoszonym liście otwartym do premiera.

 List kończy się apelem do premiera „o rozpoczęcie rzeczywistej debaty na temat kondycji polskiej oświaty, i roli, jaką w kształceniu następnych pokoleń ma do spełnienia państwo”.

  – ZNP opowiada się za podjęciem dyskusji na temat zmiany systemu finansowania zadań edukacyjnych. W opinii Związku subwencja udzielana jednostkom samorządu terytorialnego powinna być naliczana nie tylko na ucznia, ale również na nauczycieli – napisał Sławomir Broniarz.

RIRM/PAP

drukuj