fot. pixabay.com

„Nasz Dziennik”: Pod rządami Zjednoczonej Prawicy w podręcznikach szkolnych wciąż dominuje ujęcie lewicowo–liberalne

Pod rządami Zjednoczonej Prawicy w podręcznikach szkolnych wciąż dominuje ujęcie lewicowo–liberalne – alarmuje „Nasz Dziennik”.

Na łamach „Naszego Dziennika” ks. prof. Tadeusz Guz apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o natychmiastowe działania w celu wyeliminowania śmiertelnie niebezpiecznych treści dla duchowego, moralnego i religijnego życia Polaków. Wskazuje, że w podręczniku do klasy siódmej promowana jest ezoteryka. To m.in. twórczość angielskiego poety i malarza Williama Blake’a. Jego głównymi inspiratorami byli protestanccy myśliciele. Praca pt. „Stworzenie świata” deprawuje umysły, sumienia i serca dzieci. Ukazuje Boga jako zwykłego, ludzkiego twórcę.

– Praca Blake’a pozbawia polskie dzieci ich wiary i prawdy o chrześcijańskim Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynym jako Stwórcy i Zbawicielu; prawdy o jednym, świętym, katolickim i apostolskim Kościele; (…) prawdy o zasadniczo odrębnym istnieniu Pana Boga i świata, Królestwa Niebieskiego i piekła jako potępionej krainy z szatanem na czele – podkreśla ks. prof. Tadeusz Guz.

Z kolei Leszek Żebrowski przestrzega na łamach „Naszego Dziennika” przed licealnym podręcznikiem do języka polskiego. A w nim do czynienia mamy z twórczością Wisławy Szymborskiej bez wzmianki o tym, że gloryfikowała stalinizm w Polsce Ludowej – alarmuje historyk. W podobny sposób – jak dodaje – wyczyszczono życiorysy Leszka Kołakowskiego i Ryszarda Kapuścińskiego. To na przykład pominięcie faktu zaangażowania w komunizm. Dlatego potrzebna jest treściowa reforma szkolnictwa w Polsce – przekonuje „Nasz Dziennik”.

 

TV Trwam News

drukuj