fot. PSOŻC

Apel do minister edukacji o odrzucenie planów wprowadzenia w szkołach szkodliwej dla młodzieży edukacji seksualnej typu „B”. Podpisz petycję

Obrońcy życia zachęcają do podpisywania petycji wyrażającej sprzeciw wobec planu wprowadzenia do nauczania szkolnego antyrodzinnej edukacji seksualnej. Resort edukacji pracuje nad poszerzeniem zakresu „wiedzy o zdrowiu”, która miałaby być przekazywana uczniom.

Obrońcy życia alarmują, że w ramach lekcji o zdrowiu do polskich szkół będzie wdrażana permisywna edukacja seksualna typu „B”. Jest ona realizowana w wielu krajach zachodnich, m.in. w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Niemczech.

Magdalena Guziak–Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka zauważa jednak, że taki model nauczania przynosi w tych państwach dramatyczne skutki.

– Zachód powinien uczyć się od nas. Jeżeli popatrzymy na takie wskaźniki jak: liczba aborcji wśród nastolatek, liczba nastolatków zapadających na choroby przenoszone drogą płciową lub wiek inicjacji seksualnej – w Polsce, na tle Europy, mamy naprawdę jedne z najlepszych wyników. Proszę Państwa o podpisanie petycji, która być może jest najważniejszą petycją w tym roku. Zaprotestujmy przeciwko wprowadzeniu do polskich szkół (w którym mamy dobry model nauczania: wychowanie do życia w rodzinie) zachodnich modeli edukacji seksualnej – podkreśla Magdalena Guziak–Nowak.

Petycja jest adresowana do minister edukacji narodowej Barbary Nowackiej. Dokument można podpisać na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka [tutaj]. Do tej pory petycję poparło ponad 5 tys. osób.

 

RIRM

drukuj