A. Zalewska: będą dodatkowe środki na 6-latki

Będą pieniądze na waloryzację nauczycielskich pensji oraz dodatkowe środki na subwencje na 6-latki – zapewnia minister edukacji narodowej Anna Zalewska. To ważna deklaracja. Brak pieniędzy to główna obawa samorządów przed wdrażaniem reform.

W połowie września do konsultacji trafiły dwa projekty ustaw: zupełnie nowej – Prawo oświatowe oraz ustawy wprowadzającej to prawo. Prawo oświatowe regulować ma kwestie związane z ustrojem szkolnym, czyli m.in. strukturą szkolnictwa. Ma też częściowo zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o systemie oświaty.

Resort edukacji zapowiadał w jej miejsce przygotowanie kolejnych ustaw, m.in. dotyczących finansowania oświaty. Zgodnie z propozycją, od przyszłego roku funkcjonować mają: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum, szkoły branżowe w miejsce zasadniczych szkół zawodowych; zlikwidowane zostaną gimnazja.

Wiele obaw co do reformy mają jednak samorządy. Głównie – jak pokazują spotkania i konsultacje, jakie prowadzi resort edukacji – dotyczą one braku pieniędzy. Minister edukacji narodowej Anna Zalewska liczy na to, że uda się przekonać samorządy do wdrożenia reform.

– Mam nadzieję, że doprowadzą one do tego, że przekonamy samorządowców do zmiany ustroju, bo – tak jak powiedziałam – najczęstszą ich obawą są pieniądze. Nie dyskutują nad filozofią przekształcenia, nad potrzebą przekształcenia, ale tylko i wyłącznie o pieniądzach – stwierdziła Anna Zalewska.

Resort edukacji uspokaja – w budżecie znajdą się dodatkowe środki na waloryzację pensji. Samorządy otrzymają też dodatkowe środki w postaci subwencji oświatowej na 6-latki.

–  W tej chwili w wykazie prac Rady Ministrów i Sejmu jest zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego pokazująca, że 6-latek będzie w subwencji oświatowej. Kwota na jednego ucznia – mówię tak o nim, bo 6-latek się uczy w przedszkolu, jeżeli tak zdecydują jego rodzice – wyniesie 4 tys. 300 zł. Jednocześnie wytłumaczyliśmy sobie, że w tym roku żadnych kłopotów finansowych w związku z 6-latkami samorządy nie miały – powiedziała minister Anna Zalewska.

Wkrótce resort edukacji rozpocznie konsultacje z samorządowcami i ekspertami na temat zmian w subwencji oświatowej. Jednocześnie od lutego trwają prace nad podstawą programową. Ich wyniki mamy poznać w listopadzie.

 

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj