fot. twitter.com/JerzyKwiecinski

Min J. Kwieciński: Szybki internet w szkole to warunek nowoczesnej edukacji

Naszym celem jest, żeby wszystkie szkoły w Polsce miały dostęp do nowoczesnych usług cyfrowych – powiedział w czwartek w Wólce (Wielkopolskie) minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podczas spotkania poświęconemu cyfryzacji systemu edukacji.

W czwartek w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wólce Jerzy Kwieciński, minister cyfryzacji Marek Zagórski oraz dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa Wanda Buk podsumowali dotychczasowe działania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach rozstrzygniętego kilka dni temu konkursu, do szybkiego internetu zostanie podłączonych kolejnych ponad 3,8 tys. szkół i placówek oświatowych.

W trakcie spotkania poinformowano, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa przeprowadziło dotychczas trzy nabory na „wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Ostatni z naborów zakończył się 11 maja. W ramach konkursu operatorzy telekomunikacyjni konkurowali o ponad 1 miliard 936 milionów złotych. Na terenach objętych konkursem znajduje się ponad 3,8 tys. szkół i placówek oświatowych nieposiadających dostępu do szerokopasmowego internetu. Operatorzy biorący udział w konkursie zadeklarowali, że poza podłączeniem do sieci placówek oświatowych, podłączonych do internetu zostanie także ponad 678 tys. gospodarstw domowych.

Jerzy Kwieciński podkreślił, że „budowa cyfrowego systemu edukacyjnego na etapie szkoły podstawowej jest dziś jednym z ważniejszych wyzwań dla Polski”.

„Budowanie kompetencji w naszym społeczeństwie jest bardzo ważne. W ciągu najbliższych lat nastąpi cyfryzacja życia, cyfryzacja gospodarki. Popyt na te kompetencje będzie na pewno wielki. Mamy silną pozycję na świecie, widać to po tym, jak wiele firm zagranicznych lokuje u nas swoje centra zarządzania m.in. systemami informatycznymi. Musimy jednak najpierw stworzyć profesjonalny system edukacyjny. Rząd zdecydował, żeby kompleksowo podejść do cyfryzacji szkół podstawowych, których mamy łącznie 30,5 tys.” – powiedział minister.

Jak dodał, w najbliższych latach posiadanie kompetencji cyfrowych będzie wręcz kluczowe, by znaleźć pracę. Jego zdaniem dziewięć na dziesięć zawodów będzie tego wymagać.

„Tymczasem prawie połowa dorosłego społeczeństwa – ok. 44 procent – ma problemy z kompetencjami cyfrowymi” – zaznaczył.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski przypomniał, że w ramach łączenia placówek oświatowych z szybkim internetem powstaje nowoczesna infrastruktura, tzw. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE). Jej celem jest stworzenie do 2020 r. sieci łączącej wszystkie szkoły w Polsce. Minister wskazał, że dostęp do szybkiego internetu w ramach budowanej sieci OSE w pierwszej kolejności otrzymają szkoły z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego. Pierwsze 1,5 tys. szkół ma zostać podłączonych do OSE do końca 2018 roku.

„Głównymi beneficjentami będą uczniowie i nauczyciele. Tego typu inicjatywy wyrównują szanse – edukacyjne i rozwojowe. Zabrzmi to może górnolotnie, ale tworzą mieszkańcom takich mniejszych gmin miejsce na aktywne uczestniczenie w życiu społeczno-gospodarczym. Dziś zasadniczym elementem, który wyznacza poziom życia, jest szerokopasmowy internet. To jest coś, co z perspektywy Warszawy czy Poznania może wydawać się czymś banalnym i oczywistym. Z perspektywy małych miejscowości to wielki krok cywilizacyjny” – podkreślił.

Jak dodał, OSE będzie siecią przede wszystkim bezpieczną, odpowiednio filtrowaną i wolną od treści niepożądanych.

„Chcemy, aby ten system stał się taką siecią wewnętrzną, posiadającą duże zasoby, wspomagającą wymianę dobrych pomysłów i udostępniający narzędzia edukacyjne. Tymi narzędziami będą specjalne oprogramowania pomagające w pracy z uczniami” – zaznaczył Marek Zagórski.

Wanda Buk poinformowała, że w ramach cyfryzacji kraju, w samej Wielkopolsce kształconych będzie ponad tysiąc nauczycieli oraz 16 tysięcy uczniów.

„Uważam, że w polskich dzieciach drzemie naturalny talent, żeby mieć te kompetencje cyfrowe. Polska w olimpiadach informatycznych ustępuje – i to nie zawsze – tylko Chinom i Rosji” – zaznaczyła.

Szkoła w Wólce, która była gospodarzem spotkania, korzysta z szerokopasmowego internetu z pełną przepustowością już od września ubiegłego roku. Dyrektor placówki Piotr Kowalski nie ukrywa, że nastąpił wyraźny skok jakościowy.

„Oczywiście mieliśmy już wcześniej internet w szkole, tyle że radiowy. Nie <<dawał rady>> na zajęciach z informatyki, bo przepustowość łącza była za niska. Lekcje nie były atrakcyjne. Teraz, dzięki szybkiemu internetowi, w każdej klasie mamy tablicę interaktywną, mamy pracownię informatyczną, która może na 100 procent funkcjonować. Żaden komputer się nie zawiesza, jak to miało miejsce wcześniej” – powiedział PAP Piotr Kowalski.

Jednym z beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest firma INEA, która w ramach projektów realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, planuje podłączenie do szybkiego internetu ok. 160 tys. gospodarstw domowych oraz blisko 350 szkół. Jak poinformował prezes firmy Janusz Kosiński, obecnie podłączonych jest wprawdzie tylko pięć szkół, ale do września 2018 roku szerokopasmowy internet ma mieć już kolejnych 314 placówek.

Ze środków własnych, operator planuje ponadto podłączenie do sieci dodatkowych ponad 700 placówek.

PAP/RIRM

drukuj