fot. twitter.com

Min. J. Kwieciński: Realizujemy największy program rozbudowy infrastruktury w UE

Program rozbudowy dróg w Polsce i wsparcie dla dróg samorządowych – oba warte 171 mld zł – to największy program rozbudowy infrastruktury w UE – powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

„135 mld zł w naszym kluczowym programie drogowym (…), ale jeżeli jeszcze dołożymy do tego wsparcie do dróg samorządowych – 36 mld zł, to mamy 171 mld zł przeznaczonych na infrastrukturę drogową w Polsce, czyli ok. 40 mld euro. To na pewno robi bardzo silne wrażenie” – mówił minister, który uczestniczył w uroczystych obchodach 200. rocznicy powstania Centralnej Administracji Drogowej.

Podkreślił, że polski system drogowy jest częścią infrastruktury europejskiej.

„Jesteśmy częścią dwóch korytarzy europejskich, ale bardzo nam zależy, żeby powstał trzeci korytarz, o który zabiegamy, już dziesiąty, czyli korytarz budowany wzdłuż S19, S8, S61 – czyli Via Carpatia” – dodał.

Zaznaczył, że ws. budowy Via Carpatia rządowi udało się zbudować „olbrzymi consensus w UE”.

„Udało nam się wynegocjować na poziomie europejskim, że finansowanie tego korytarza już teraz będzie możliwe dlatego, że Via Carpatia znalazła się w tzw. załączniku do rozporządzenia o CEF (…) nadając temu korytarzowi rangę strategicznego. My też traktujemy Via Carpatię nie tylko jako korytarz komunikacyjny, ale również też jako korytarz rozwojowy” – mówił.

Minister dodał, że przy najbliższym przeglądzie polityki transportowej UE, który będzie w 2023 r. „zakładamy, że Via Carpatia zostanie włączona do korytarzy europejskich”.

Podkreślił, że na szlaki komunikacyjne, kolejowe i drogowe trzeba patrzeć przede wszystkim jako na „korytarze rozwoju kraju”.

„Wzdłuż nich koncentruje się rozwój” – ocenił minister i dodał, że „wyraźnie to zaznaczono” w ostatniej wizji polityki transportowej UE.

Jak mówił, węzły komunikacyjne są najważniejszymi punktami rozwoju kraju.

„To również znajduje odpowiedź w działaniach, w polityce gospodarczej w naszym kraju – infrastruktura bardzo silnie oddziałuje na gospodarkę w długim okresie. Są to zarówno efekty popytowe w krótkim okresie, (…) ale również podażowe w dłuższym okresie” – powiedział.

Minister inwestycji i rozwoju podsumował, że w najbliższym czasie kluczowym wyzwaniem będzie „zapewnienie intermodalności i multimodalności” transportu w Polsce, a przykładem na to będzie Centralny Port Komunikacyjny (CPK).

„CPK stanie się jednym z takich symboli tego wielkiego programu infrastrukturalnego, który teraz robimy, jak również dostęp do portów. (…) Na świecie 80 proc. przewozu towarów odbywa się droga morską, ale później z tych portów to musi być przewiezione w głąb kraju. Zapewnienie dostępu do tych portów jest dla nas rzeczą szalenie ważną” – podkreślił minister Jerzy Kwieciński.

PAP

drukuj