Wpisy

[TYLKO U NAS] Dr F. Furman: Zarówno konstytucja, jak i akty prawne jasno wskazują, że dyskryminacja kogokolwiek w Polsce jest niemożliwa

Zarówno konstytucja Rzeczypospolitej Poleskiej, jak i akty szczegółowe jasno wskazują, że dyskryminacja kogokolwiek – czy to na podstawie etniczności, wyznania, na podstawie przynależności kulturowej lub narodowej, lub (jak w tym wypadku) na podstawie jakiegoś rodzaju osobistego zachowania w sferze intymnej – jest niemożliwa – podkreślił dr Filip Furman we wtorkowej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja. Jednak, jak dodał dyrektor Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu Ordo Iuris, zakaz dyskryminacji nie oznacza tego samego, co nakaz równego traktowania.

Węgry chcą zakazać promocji transseksualizmu i homoseksualizmu. Dr F. Furman: Taki zakaz nie uderza w życie osobiste, tylko w życie publiczne  

Węgierski Fidesz chce zakazać promocji transseksualizmu oraz homoseksualizmu m.in. w szkołach oraz reklamach telewizyjnych. O planach partii Viktora Orbana poinformował portal dorzeczy.pl. „Taki zakaz nie uderza w życie osobiste, tylko w życie publiczne. Nie ma tu mowy o zakazie pozostawania w nieformalnych związkach. Nie uderza to w homoseksualistów i inne grupy, tylko reguluje sposób prowadzenia debaty publicznej” – ocenił w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja dr Filip Furman, dyrektor Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu Ordo Iuris.

[TYLKO U NAS] Dr F. Furman: Środowiska lewicowe promują tzw. aborcję i nie informują kobiet o tragicznych skutkach zabicia własnego dziecka

Środowiska lewicowe promują tzw. aborcję farmakologiczną, nie informując kobiet o możliwych tragicznych skutkach. Kobiety powinny wiedzieć, że tzw. aborcja to realne zagrożenie dla zdrowia. Muszą też wiedzieć, do jakich tragedii psychicznych może dojść, kiedy w wyniku próby poronienia rodzi im się żywe dziecko, które potem umiera wiele godzin – powiedział dr Filip Furman, dyrektor Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu Ordo Iuris, w sobotniej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Dr F. Furman o trwającej batalii między zwolennikami tzw. aborcji a obrońcami życia: Zabieg aborcyjny to nie jest wizyta u dentysty czy kosmetyczki. Jest to procedura niebezpieczna także dla matki

U 23 proc. kobiet, które przeprowadziły tzw. aborcję farmakologiczną, wystąpiły stany chorobowe, tj. mdłości, wymioty, poważne bóle głowy i gorączka. Odnotowano również obwite krwawienie, co może prowadzić do zgonu – powiedział dr Filip Furman, dyrektor Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki w Instytucie „Ordo Iuris”, w poniedziałkowej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Hiszpania chce legalizacji zmiany płci u dzieci od 12. roku życia. Dr F. Furman: To bardzo szkodliwe. Ofiary tego typu procederów bardzo cierpią

Hiszpański rząd Pedra Sancheza chce zalegalizować zmianę płci u dzieci już od 12. roku życia. Taką możliwość przewiduje projekt ustawy zatytułowany „prawo do tożsamości rodzajowej”. „Jest to bardzo szkodliwe dla tak młodych ludzi. Ofiary tego typu procederów, które w bardzo młodym wieku podjęły decyzję o zaburzeniu gospodarki hormonalnej swojego organizmu czy dokonaniu, nie daj Boże, zmian chirurgicznych, bardzo cierpią. Przykładem jest Keira Bel, która w Wielkiej Brytanii w wieku 16 lat rozpoczęła proces zmiany płci, a po kilku latach zaczęła tego żałować” – zwracał uwagę dr Filip Furman, dyrektor Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris, w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Dr F. Furman o postępowaniach wobec sygnatariuszy apeli lekarzy: Sytuacja, w której wezwanie do debaty jest powodem wszczęcia działań dyscyplinarnych wobec osób, które je wystosowały, jest niedopuszczalna

Moim zdaniem sytuacja, w której wezwanie do debaty jest powodem wszczęcia działań dyscyplinarnych wobec osób, które wystosowały takowe wezwanie, jest niedopuszczalna od strony wolności debaty naukowej. Może stać się tak, iż wpłynie to na utratę zaufania, bowiem powinno się je zdobywać poprzez działalność merytoryczną, a nie cenzorską. Takie działania ze strony Naczelnej Izby Lekarskiej są wątpliwe od strony konstytucyjnej ze względu na zawarte w niej gwarancje wolności słowa, wolności wypowiedzi. Tyczy się to także wolności w wykonywaniu zawodu lekarza – mówił dr Filip Furman, dyrektor Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu Ordo Iuris, w rozmowie z portalem Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Dr F. Furman o zagłodzeniu Polaka w Wlk. Brytanii: Tutaj widać utylitaryzm, że tylko życie określonej grupy osób jest coś warte. Taką filozofię nasi najbliżsi zachodni sąsiedzi ćwiczyli w latach 40. z przerażającym skutkiem

Brytyjski sąd wyraził się w swoim orzeczeniu, że najprawdopodobniej pan Sławomir mógłby jeszcze w takim stanie przeżyć co najmniej kilka lat, ale takie życie nie byłoby dla niego wartościowe i radosne. Tutaj widać utylitaryzm, że tylko życie określonej jakości, życie określonej grupy osób jest coś warte, a jakiejś innej grupy nie jest. Niestety taką filozofię nasi najbliżsi zachodni sąsiedzi ćwiczyli w latach 40. z przerażającym skutkiem – zwracał uwagę dr Filip Furman, dyrektor Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris, w środowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Dr F. Furman: W memorandum zaproponujemy konkretne rozwiązania sytuacji, w których polskim obywatelom grozi eutanazja, zaniechanie terapii odżywiania i inne działania, których celem byłoby ustanie funkcji życiowych pacjenta

Memorandum, które proponujemy, to zawarcie umów bilateralnych z naszymi partnerami zagranicznymi, albo (byłoby to szerszym instrumentem) wystąpienie przez polski rząd z inicjatywą międzynarodowego porozumienia o charakterze wielostronnym. Chodzi o to, żeby zawrzeć w porozumieniach, w umowie międzynarodowej gwarancję, która pozwoliłaby np. polskiemu konsulowi na wyznaczenie lekarza, który miałby możliwość przeprowadzenia niezależnej diagnozy u pacjenta oraz prawnika, który oceniłby czy w Ojczyźnie, czyli w Polsce, pacjent mógłby liczyć na pełniejszą ochronę prawną i ochronę zdrowia. W momencie, jeśli byłaby ocena lekarska i prawna, to zagraniczny szpital miałby obowiązek dalszego świadczenia opieki do czasu transportu chorego do Polski – mówił dr Filip Furman, dyrektor Centrum Bioetyki Instytutu „Ordo Iuris”, w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Dr F. Furman o postawie strony brytyjskiej ws. Polaka w szpitalu w Plymouth: Widzimy skrajnie posunięty utylitaryzm. Życie – według tej filozofii – ma wartość jedynie wtedy, kiedy może spełniać określone role społeczne

Widzimy tutaj skrajnie posunięty utylitaryzm, to znaczy, że życie – według tej filozofii – ma wartość jedynie wtedy, kiedy może spełniać określone role społeczne. Przyjęcie takiej filozofii, nie tylko w tym wypadku, tylko szerszej, będzie prowadzić do eutanazji w ogóle ludzi pełnosprawnych, tylko starszych, którzy zakończyli swoje życie zawodowe. To jest konsekwencja, która wydaje mi się niestety już coraz bliższa – powiedział we wtorkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja dr Filip Furman, dyrektor Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu Ordo Iuris.

[TYLKO U NAS] Dr F. Furman o próbie uśmiercenia chorego Polaka w Wielkiej Brytanii: Sprawa dotyczy generalnego sporu o kształt naszej cywilizacji

Sprawa dotyczy generalnego sporu o kształt naszej cywilizacji, a więc jest to spór ideologiczny i etyczny, który nie został rozwiązany. Widzimy, jak kraje zachodu Europy o bardzo dużym dorobku odpłynęły od europejskiego rdzenia. W Polsce gdy ma miejsce sytuacja, w której osoba otwiera oczy, reaguje na bodźce, to takiej osoby się nie odłącza. Próbujemy ratować życie. W Wielkiej Brytanii mamy podejście utylitarystyczne, czyli próbujemy wycenić wartość życia, czy jakość życia, jeśli stan zdrowia się nie zmieni, to czy warto żyć w ten sposób? Niezależnie od tego jaka jest nasza odpowiedź, powinniśmy dostrzec potrzebę rozpoczęcia debaty bioetycznej – powiedział dr Filip Furman, dyrektor Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu Ordo Iuris, w rozmowie z portalem Radia Maryja.