XXXV Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

Uczestnicy XXXV Pielgrzymka Ludzi Pracy modlili się w sobotę i niedzielę na Jasnej Górze. Przed niedzielną uroczystą Mszą św. przewodniczący NSZZ „Solidarności” Piotr Duda zaapelował o niedziele wolne od pracy.

„Jesteśmy tutaj, u progu Jasnogórskiej Pani, aby modlić się i dziękować za pracę, za bezpieczną pracę i za sprawiedliwość społeczną. Dzisiaj mogłoby być nas tu więcej, ale wielu z nas, szczególnie kobiet, musi pracować, i to w hipermarketach, niekoniecznie w sklepach pierwszej potrzeby. Dlatego z tego miejsca po raz kolejny apeluję: +500 plus+ to nie wszystko, dopełnieniem programu jest dbałość o rodzinę, bo niedziela jest dla Boga i rodziny” – powiedział lider „Solidarności” w wystąpieniu przed uroczystą Mszą świętą.

„Z tego miejsca apeluję do rządzących: będziemy się modlić, aby jak najszybciej projekt obywatelski „Solidarności” znalazł swoje miejsce na biurku pana prezydenta, bo to jest dbałość o pracownika, ale także o wartości, o rodzinę, abyśmy w tym dniu, jakim jest niedziela, mogli być razem i cieszyć się wspólnie rodzinnym ciepłem” – dodał.

Piotr Duda podkreślił, że spotkanie na Jasnej Górze jest także wypełnieniem testamentu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, patrona związku, który zapoczątkował pielgrzymkę ludzi pracy do tego sanktuarium.

„Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje – to słowa św. Jana Pawła II, słowa, które były w sercu bł. ks. Jerzego, bo ojczyzna kosztuje! Bł. ks. Jerzy oddał za nią życie. My, ludzie Solidarności, na co dzień realizujemy jego testament, a także testament roku 1980 – tych wszystkich porozumień, które zostały spisane, ale nie do końca wypełnione” – powiedział przewodniczący „Solidarności”.

Mszy świętej przewodniczył metropolita wrocławski i krajowy duszpasterz ludzi pracy ks. abp Józef Kupny, a homilię wygłosił ksiądz biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel. Tegoroczna, jubileuszowa pielgrzymka odbywała się pod hasłem: „Matka sprawiedliwości społecznej nauczycielką miłosierdzia”.

„Przybywamy na Jasną Górę jako ludzie pracy, dla których prawa pracownika, warunki pracy, rola związku zawodowego, etos, sprawiedliwość są bardzo ważne. Gromadzimy się na modlitwę, rozważanie, czuwanie, ale przede wszystkim słuchanie słowa bożego” – powiedział ks. bp Roman Pindel.

Nawiązując do hasła pielgrzymki stawiał pytanie, w jakim sensie Maryja jest nauczycielką miłosierdzia.

„Dla nas jest nauczycielem wspomagającym w szkole Jezusa. Wiemy, że nauczyciel wspomagający zjawia się w klasach trudnych, integracyjnych i tacy jesteśmy – ludzie, którzy są w szkole Jezusa, ale są wciąż słabymi uczniami” – dodał ksiądz biskup.

Pierwszą Pielgrzymkę Ludzi Pracy zorganizował w 1983 r. ks. Jerzy Popiełuszko – obecnie błogosławiony, patron NSZZ „Solidarność” – dla robotników Huty Warszawa. Rok później uczestnicy pielgrzymki przybyli z wielu rejonów Polski i modlili się wspólnie o dobrą i godną pracę oraz o właściwe traktowanie pracowników.

PAP/RIRM/TV Trwam News

drukuj