fot. PAP

Związki i pracodawcy chcą kontynuować dialog

Związki zawodowe i pracodawcy wyrazili wolę kontynuowania rozmów w sprawie organizacji dialogu społecznego w Polsce. Strona społeczna i reprezentanci organizacji pracodawców zasiadających w Komisji Trójstronnej spotkali się ws. reformy dialogu społecznego w Polsce.

Na razie nie wypracowano wspólnego stanowiska; dialog autonomiczny poza Komisją Trójstronną ma być kontynuowany – mówi Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność”.

– Pracodawcy dostali naszą propozycję podczas spotkania u pana prezydenta. Teraz mają się do tego ustosunkować. Będą negować wiele kwestii, które nie są im na rękę. Myślę, że szybciej dogadamy się z pracodawcami niż ze stroną rządową, która w ogóle nie chce rozmawiać – mówił Majchrowicz.

Związkowa propozycja reformy dialogu społecznego zakłada m.in. likwidację Komisji Trójstronnej prowadzonej przez rząd z udziałem strony pracowników i pracodawców oraz utworzenie w to miejsce niezależnej Rady Dialogu Społecznego.

Przypomnimy dialog w komisji został zerwany w czerwcu, kiedy to związki zawodowe opuściły jej obrady w proteście przeciwko uchwaleniu przez Sejm tzw. elastycznego czasu pracy, czyli wydłużeniu okresów rozliczeniowych czasu pracy z czterech do 12 miesięcy.

„Solidarność”, OPZZ i FZZ uznały wówczas, że dialog społeczny między rządem, pracodawcami a związkami jest pozorowany, bo postulaty związkowe nie są brane pod uwagę. Dlatego w sobotę, 14 grudnia m.in. szef „Solidarności” Piotr Duda spotka się w Sosnowcu z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Martinem Schulzem.

Podczas spotkania zostanie złożona skarga na polski rząd, który – jak powiedział Tadeusz Majchrowicz – łamie konwencje międzynarodowe i nie przestrzega prawa obowiązującego w Europie.

– Chcemy wnieść formalną skargę na polski rząd, który łamie wszelkie konwencje międzynarodowe. O tym chcemy rozmawiać, aby przewodniczący Parlamentu Europejskiego zobaczył jaki jest prawdziwy obraz Polski, bo na razie ma taki malowany, ładnie kolorowany, tzn. „Polska zielona wyspa”, nie ma kryzysu itd. Chcemy przewodniczącemu PE pokazać jaka jest prawda, jaka jest skala bezrobocia, biedy, ubóstwa oraz jak z tym wszystkim zachowuje się polski rząd – akcentował Tadeusz Majchrowicz.

RIRM

drukuj