Wpisy

Spór o oryginalne tablice z postulatami z sierpnia 1980 roku

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda domaga się od Europejskiego Centrum Solidarności zwrotu oryginalnych tablic z postulatami z sierpnia 1980 r. Tablice są własnością Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. W 2014 roku zostały wypożyczone do Europejskiego Centrum Solidarności. Dyrekcja placówki nie chce zwrócić eksponatu prawowitemu właścicielowi.

[TYLKO U NAS] F. Frąckowiak: R. Trzaskowski chce podjąć próbę zniszczenia  NSZZ „Solidarność” wraz z całym jego dziedzictwem. Dlatego używa sformułowania „nowa Solidarność”  

Rafał Trzaskowski chce podjąć próbę zniszczenia  NSZZ „Solidarność” wraz z całym jego dziedzictwem – oczywiście to się nie stanie, bo „Solidarność” jest silniejsza. Dlatego używane jest sformułowanie „nowa Solidarność” – podkreślił Filip Frąckowiak, radny m.st. Warszawy, w „Polskim punkcie widzenia” na antenie TV Trwam.