fot. PAP/Paweł Supernak

Wytyczne przeciwepidemiczne dla szkół

Do szkół mają dziś trafić wytyczne przeciwepidemiczne. Pomogą one dyrektorom placówek i samorządom w organizacji bezpiecznych warunków pracy nauczycieli i uczniów. Rekomendacje dla szkół opracowało Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z resortem zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Wytyczne zawierają najważniejsze zasady bezpieczeństwa, takie jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Omówiono w nich także zagadnienia dotyczące m.in. organizacji zajęć, dezynfekcji pomieszczeń, gastronomii oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Dr Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki, podkreśla, że ma to zagwarantować prawidłowe rozpoczęcie nauki w nadchodzącym roku szkolnym.

– Jako Ministerstwo Edukacji i Nauki od samego początku pandemii podejmujemy działania mające na celu realizację obowiązku szkolnego przez młodzież w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych w Polsce. Podstawowym planem jest normalne, czyli stacjonarne prowadzenie zajęć. Działania, które podejmujemy, mają charakter prewencyjny, przygotowujący nas na czwartą falę koronawirusa. Mają one zagwarantować normalne funkcjonowanie szkoły – mówi dr Tomasz Rzymkowski.

W drugiej połowie sierpnia szkoły otrzymają również pakiety edukacyjne. Będą to filmiki, materiały informacyjne związane z przeciwdziałaniem COVID-19, a także konspekty i scenariusze lekcji o zdrowiu.

RIRM

drukuj