Wpisy

Opublikowano projekt rozporządzenia MZ w sprawie obowiązkowych szczepień

Na stronach rządowych opublikowano we wtorek projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Regulacja stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z maja tego roku. Upływ terminu wskazanego na wykonanie szczepienia skutkuje możliwością wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez uprawniony organ administracji publicznej, o ile upływ tego terminu nie wynika ze stwierdzenia przez lekarza przemijających lub trwałych przeciwskazań do wykonania szczepienia.

Wytyczne przeciwepidemiczne dla szkół

Do szkół mają dziś trafić wytyczne przeciwepidemiczne. Pomogą one dyrektorom placówek i samorządom w organizacji bezpiecznych warunków pracy nauczycieli i uczniów. Rekomendacje dla szkół opracowało Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z resortem zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

GIS: Pandemia przyspieszyła cyfryzację sanepidu

Pandemia przyspieszyła cyfryzację Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wdrożone rozwiązania znacznie zwiększyły wydolność inspekcji, zapewniając płynność w przeprowadzaniu wywiadów epidemiologicznych i podejmowaniu działań przeciwepidemicznych w ogniskach – poinformował Główny Inspektor Sanitarny, Krzysztof Saczka.