Wpisy

Wytyczne przeciwepidemiczne dla szkół

Do szkół mają dziś trafić wytyczne przeciwepidemiczne. Pomogą one dyrektorom placówek i samorządom w organizacji bezpiecznych warunków pracy nauczycieli i uczniów. Rekomendacje dla szkół opracowało Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z resortem zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

GIS: Pandemia przyspieszyła cyfryzację sanepidu

Pandemia przyspieszyła cyfryzację Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wdrożone rozwiązania znacznie zwiększyły wydolność inspekcji, zapewniając płynność w przeprowadzaniu wywiadów epidemiologicznych i podejmowaniu działań przeciwepidemicznych w ogniskach – poinformował Główny Inspektor Sanitarny, Krzysztof Saczka.

Kongres Polskiego Biznesu: Jesteśmy zdegustowani komunikatem GIS. Deklaracja o uchyleniu się od odpowiedzi na złożone wnioski narusza prawo obywatela do informacji

Jesteśmy zdegustowani komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego, który oświadczył, że Sanepid nie będzie odpowiadał na złożone wnioski. Komunikat ten jest niezrozumiały. (…) Deklarację o uchyleniu się od odpowiedzi na złożone wnioski traktujemy niezmiernie poważnie. Narusza ona bowiem prawo obywatela do informacji. W złożonych wnioskach pytano między innymi o warunki zabezpieczenia służb dokonujących kontroli. Przedsiębiorcy obawiają się bowiem, iż wizyta kilkudziesięciu funkcjonariuszy i urzędników może zagrażać zdrowiu klientów i nieść ryzyko zakażenia – podkreślił w swoim oświadczeniu Kongres Polskiego Biznesu.