fot. PAP/Tomasz Gzell

Wymiana pism między I prezes Sądu Najwyższego a prezes Trybunału Konstytucyjnego; J. Przyłębska: Zawieszenie postępowania przed SN następuje z mocy prawa

Nie ma sporu kompetencyjnego między Sejmem i prezydentem a Sądem Najwyższym – napisała I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf w piśmie do prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Prezes Trybunału odpowiedziała, że pismo Gersdorf jest bezprzedmiotowe, a zawieszenie posiedzenia trzech Izb Sądu Najwyższego następuje z mocy prawa.

Jak dodała prezes Przyłębska w odpowiedzi do prezes Gersdorf „zarówno Prezes TK jak i I prezes SN nie są w żadnym razie podmiotami uprawnionymi do arbitralnego rozstrzygnięcia w przedmiocie istnienia sporu kompetencyjnego w sprawie, która zawisła przed TK”.

„Rozstrzygnięcie w tej sprawie stanowi wyłączną kompetencję Trybunału Konstytucyjnego” – podkreśliła.

W środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym oraz Prezydentem RP a Sądem Najwyższym. Chodzi m.in. o przepisy konstytucji odnoszące się do podziału władz i powoływania sędziów.

Jeszcze w środę prezes TK poinformowała o zawieszeniu – z mocy ustawy – dzisiejszego postępowania przed SN w związku z wnioskiem marszałek Sejmu. Chodzi o posiedzenie trzech Izb: Cywilnej, Karnej i Pracy zainicjowane pytaniem Gersdorf, dotyczącym udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez KRS w nowym składzie i statusu takich sędziów.

W dzisiejszym piśmie prezes Gersdorf do prezes Przyłębskiej, I prezes SN wskazała, że nie istnieje spór kompetencyjny między Sejmem i prezydentem a SN, ponieważ „aktualnie w Sądzie Najwyższym nie toczy się żadne postępowanie objęte wnioskiem Marszałka Sejmu”.

Gersdorf zastrzegła jednocześnie, że „gdyby postępowania objęte wnioskiem marszałka Sejmu toczyły się w SN, to składy orzekające zastosują przepisy prawa obowiązującego w tym przedmiocie”.

„Pani pismo jest bezprzedmiotowe, a zawieszenie postępowania następuje z mocy prawa” – odpowiedziała Przyłębska w piśmie do Gersdorf.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK wszczęcie postępowania przed Trybunałem powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny.

Na przepis ten powołano się w środowym oświadczeniu wydanym przez prezes TK, wskazując, że w związku ze wszczęciem postępowania z wniosku marszałek Sejmu czwartkowe posiedzenie trzech Izb Sądu Najwyższego ulega zawieszeniu.

Po godz. 10.00 dziś w Sądzie Najwyższym rozpoczęło się posiedzenie trzech Izb Sądu Najwyższego zainicjowane pytaniem prawnym przedstawionym przez I prezes tego sądu w zeszłym tygodniu. Pytanie prawne Gersdorf dotyczy tego, czy udział w składzie sądu powszechnego lub SN osoby powołanej na sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w jej obecnym składzie prowadzi do naruszenia Konstytucji RP, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Traktatu o Unii Europejskiej, wskutek czego osoba taka jest nieuprawniona do orzekania lub skład sądu jest sprzeczny z przepisami.

W niejawnym posiedzeniu nie uczestniczą tzw. nowi sędziowie z Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN.

„Uzasadnienie tego jest proste. Jest to zagadnienie dotyczące wprost i osobiście ich statusu i I prezes SN odwołuje się do starej maksymy, że sędziowie nie mogą orzekać we własnej sprawie” – przekazał rzecznik SN sędzia Michał Laskowski. Wszyscy sędziowie utworzonych na mocy nowej ustawy o SN Izb Dyscyplinarnej i Kontroli Nadzwyczajnej zostali wyłonieni w postępowaniach prowadzonych przed obecnym składem KRS. SN wyłączył także z czwartkowego posiedzenia siedmioro sędziów Izby Cywilnej SN, których również wyłonił obecny skład KRS.

PAP

drukuj
Tagi: , ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl